Du är här

2016-02-04

CapMan Oyj: CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

CapMan Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2016 klo 8.30

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella:

* Konsernin liikevaihto oli 31,8 milj. euroa (39,5 milj. euroa vuonna 2014).
* Liikevoitto oli 9,3 milj. euroa (6,3 milj. euroa).
* Tulos ennen veroja oli 6,4 milj. euroa (4,9 milj. euroa).
* Tulos verojen jälkeen oli 6,1 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
* Kauden tulos/osake oli 5,9 senttiä (3,4 senttiä) ja laimennusvaikutuksella
oikaistu tulos/osake oli 5,8 senttiä (3,4 senttiä).
* Irtautumisten rahavirta CapManille oli 20,7 milj. euroa (26,5 milj. euroa).

* CapMan Oyj:n hallitus esittää osingoksi 0,07 euroa per osake

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteesta.
Tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä
pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla
osoitteessahttp://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehi....

Avainlukuja

-----------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/15 1-12/14 |
| Liikevaihto, milj. euroa 31,8 39,5 |
| Liikevoitto, milj. euroa 9,3 6,3 |
| Voitto ennen veroja, milj. euroa 6,4 4,9 |
| Konsernin voitto, milj. euroa 6,1 4,0 |
| Tulos / osake, senttiä 5,9 3,4 |
| Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,8 3,4 |
| |
| 31.12.2015 31.12.2014 |
| Oman pääoman tuotto, % p.a 9,3 6,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 8,0 7,0 |
| Omavaraisuusaste, % 43,7 57,8 |
| Nettovelkaantumisaste, % 72,9 5,0 |
-----------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

"Vuoden 2015 osakekohtainen tuloksemme parani ohjeistuksemme mukaisesti.
Kokonaispalkkiotuotoillamme (hallinnointipalkkiot ja muut palkkiot)
saavutettu perustulos on kehittynyt oikeaan suuntaan. Norvestian
tulosvaikutus oli hyvä erityisesti kasvusijoitusten arvonmuutoksen ansiosta.
Voitonjako-osuustuotoissa jäimme edellisestä vuodesta ja tavoitteistamme,
mutta uskomme rahastojen voitonjakopotentiaalin realisoituvan
tulevaisuudessa. Omien rahastosijoitusten käyvän arvon muutos parani
viimevuotisesta, mutta ei vielä yltänyt tavoitetasolle.

Palveluiden kehittäminen tärkeäksi osaksi liiketoimintaamme eteni vuoden
aikana. Alkuvuodesta 2016 CapMan lanseerasi varainhankintatiiminsä
pitkäaikaiseen kansainväliseen osaamiseen perustuvan Scala Fund Advisoryn,
joka tarjoaa varainhankinnan konsultointipalveluja pääomarahastojen
hallinnointiyhtiöille ja sijoittajille. Scalalla on jo useita CapManin
ulkopuolisia mandaatteja. Olemme myös allekirjoittaneet ensimmäiset
asiakassopimukset pääomarahastojen hallinnoinnissa. Palveluvalikoimaamme
kuuluvat esimerkiksi raportointi, arvonmääritys ja rahastojen compliance.
Uskomme palveluilla olevan merkittävää pidemmän aikavälin kasvupotentiaalia
ja tärkeä rooli tuloksemme vaihtelun tasaamisessa.

Rahastojen kohdeyhtiöt ja kiinteistöt kehittyivät pääosin positiivisesti
vuoden 2015 aikana, mutta esimerkiksi öljyn hinnanlasku, Norjan kruunun ja
ruplan kehitys vaikutti negatiivisesti joidenkin yritysten arvostukseen. Myös
Suomen kansantalouden heikolla tilalla on kehitystä hidastava vaikutus
joissakin sijoituksissa. CapMan Nordic Real Estate -rahaston arvonkehitys on
kuitenkin ollut erityisen suotuisaa ja vahvistaa uskoamme
kiinteistöliiketoiminnan kasvupotentiaaliin. CapManin omiin rahastoihin
tehtyjen sijoitusten arvonkehitys vuonna 2015 jäi tavoitteista osittain
CapMan Mezzanine IV -rahastossa tehdyn arvonalennuksen takia.

Vuoden 2016 painopistealueemme ovat omien rahastosijoitusten arvonkehitystyö,
kasvun hyödyntäminen esimerkiksi keräämällä uusia pääomia
kiinteistösijoittamiseen ja velkarahastoihin, palveluliiketoiminnan kasvu ja
kasvusijoitustoiminnan vauhdittaminen Norvestian omistuksen kautta. Jatkamme
aloitetulla strategisella polulla tavoitteenamme jatkuva osakekohtaisen
tuloksen parantaminen."

Näkymät vuodelle 2016

CapMan on päivittänyt tulevaisuudennäkymiä koskevaa tiedonantopolitiikkaansa.
Uuden politiikan mukaisesti CapMan antaa lähtökohtaisesti yleisiä
liiketoimintansa ja sen tulonlähteiden tulevaisuudennäkymiä kuvaavia lausumia
ennusteiden sijaan. CapManin tiedonantopolitiikka löytyy kokonaisuudessaan
täältä:
http://www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/tiedonantopolitiikka.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen
voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin
tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä. CapMan odottaa palveluista
saatavien palkkiotuottojen jatkavan kasvuaan ja muodostavan suuremman osan
kokonaispalkkioista vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.

Voitonjako-osuustuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin tulokseen. CapMan
saa voitonjako-osuustuottoja toteutuneen irtautumisen yhteydessä, mikäli
irtautunut rahasto on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä
siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joissa
irtautumisprosessit ovat käynnissä, mutta niiden tarkka ajoitus voi
vaihdella.

CapManin sijoitusten käypien arvojen kehityksellä on merkittävä vaikutus
CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys,
inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä
muut CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat käypien arvojen
kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi, ja salkun
kokonaiskehitys riippuu kyseisten tekijöiden yhteisvaikutuksista. Norvestiaa
koskevissa näkymäarvioissa CapMan viittaa Norvestian julkaisemiin
raportteihin. Näistä syistä CapMan ei anna sijoitusten käypien arvojen
kehitykseen liittyviä ennusteita.

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 12

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan
markkinatilanteeseen klo 12.00 alkavassa analyytikoille ja lehdistölle
järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa
osoitteessa Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on
nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä
ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen
linda.tierala@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 4.2.2016
CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja

Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan

www.capman.fi

CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan
olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää
kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia
tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia
palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille
sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat
sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä
osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja
sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat
muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen
hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille.
Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja
hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.

CapMan Oyj tilinpäätös 2015
http://hugin.info/132028/R/1983624/727032.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CapMan Oyj via Globenewswire

HUG#1983624

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.