Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Cassandra Oil: Cassandra Oil; operativ uppdatering och emissionsvillkor

OPERATIV UPPDATERING

Cassandra Oil levererar under innevarande vecka den första
processanläggningen till kontraktsparten North Oil Company's site i
provinsen Kirkuk i norra Irak. Installationen kommer att utföras av
Cassandras egen personal i samarbete med lokal arbetskraft.

Testkörning av Cassandra Oils andra processanläggning inleds i
Västerås under första halvan av maj månad. Cassandra Oil kommer att
besluta om installation av den andra processanläggningen när den
första processanläggningen installerats.

Cassandra Oils finansiella partner avseende Irak har inte betalat ut
avtalad del av finansieringen och det tidigare leveransavtalet med
JV-bolaget och JV-bolagets finansiella partner har därför hävts.
Därmed övertar Cassandra Oil den finansiella partnerns ägarandel i
JV-bolaget och kommer därmed initialt äga 82 procent. Resterande 18
procent ägs av lokala partners. Cassandra Oil kommer att kunna
genomföra installation och uppstart av processanläggningen i egen
regi med medel från nyemissionerna. För den fortsatta expansionen i
Irak och i andra regioner kommer Cassandra Oil behöva samarbeten med
framför allt industriellt inriktade partners och bolaget kommer även
fortsättningsvis söka sådana samarbeten.

En ny uppdatering kommer att offentliggöras i samband med den extra
bolagsstämman den 19 maj 2014.

NYEMISSIONER

Som framgått i pressmeddelandet den 14 april 2014 har Cassandra Oil,
villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra två
nyemissioner om totalt 60 MSEK; en riktad nyemission om 37,85 MSEK
och en företrädesemission om 22,15 MSEK. Nyemissionerna omfattar
totalt högst 2 142 858 aktier. Cirka 12 MSEK av emissionslikviden
kommer att betalas genom kvittning och vid full teckning av
emissionerna tillförs Cassandra Oil således ca 48 MSEK kontant.

Den riktade nyemissionen avser 1 351 705 aktier. För varje tecknad
aktie erhålls två teckningsoptioner, en av serie TO1 och en av serie
TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att senast den 30
april 2016 teckna en ny aktie för 40 SEK. Varje teckningsoption av
serie TO2 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie
för 70 SEK.

Styrelsen har beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att även de
som tecknar aktier i företrädesemissionen ska erhålla
teckningsoptioner på samma villkor som i den riktade nyemissionen.
Därmed möjliggörs att ansöka om listning av teckningsoptionerna.

Extra bolagsstämma

Cassandra Oil kallar till extra bolagsstämma måndagen den 19 maj 2014
kl. 10.00 för godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
och företrädesemission. Kallelsen offentliggörs i parallellt
pressmeddelande.

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

· Nyemissionen omfattar högst 791 153 aktier och 1 582 306
teckningsoptioner i två olika serier (TO1 och TO2) med 791 153
teckningsoptioner i respektive serie.

· Nyemissionen tecknas i units; varje unit består av en aktie, en
teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2.

· Emissionskursen är 28 SEK per unit.
· Etthundra (100) gamla aktier i Cassandra Oil ger rätt att teckna
tre (3) units.

· De aktier och teckningsoptioner som emitteras i den riktade
nyemissionen ger inte rätt att delta i företrädesemissionen.

· Då emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner EUR kommer inte
något prospekt att upprättas.

Tidsplan för nyemissionen med företrädesrätt

· Avstämningsdag är den 26 maj 2014.
· Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen är
den 21 maj 2014.

· Teckningstiden löper under perioden 28 maj - 13 juni 2014.
· Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 28 maj - 10 juni
2014.

ÅRSSTÄMMA OCH RAPPORTDATUM

Cassandra Oil kommer att som tidigare meddelats offentliggöra
delårsrapport för det första kvartalet den 31 maj 2014.

På grund av de förevarande nyemissionerna senareläggs Cassandra Oils
årsstämma till den 17 juni 2014. Årsredovisningen kommer att
offentliggöras den 27 maj 2014.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB
är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7
200.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--operativ-uppdat...
http://mb.cision.com/Main/218/9578915/240395.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.