Du är här

2016-01-18

Castellum: Förvaltningsresultat 373 Mkr väntas i 4 kv - SIX

4 kv 2015, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2014

Hyresintäkter 840 840 855 823 7 822
Driftöverskott 545 543 571 536 7 524

Förvaltningsresultat 373 371 402 360 7 338
Förvaltningsres/aktie, kr 2,27 2,26 2,45 2,20 7 2,06

Källa: Inquiry Financial

(SIX) Storbolaget Castellum är som vanligt först ut bland
Stockholmsbörsens fastighetsbolag med att presentera delårssiffror.
Inför onsdagens bokslutsrapport väntar sig analytikerna ett
förvaltningsresultat, motsvarande resultat före värdeförändringar och
skatt, på 373 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015. Det
framgår av en enkät med sju olika estimatkällor.

Räknat per stamaktie motsvarar förvaltningsresultatet 2,27 kronor,
eller en tillväxt om drygt +10 procent per aktie jämfört med samma
kvartal föregående år. Bolaget har som mål att förvaltningsresultat
per aktie ska ha en tillväxt om lägst 10 procent per år.

Ser man till helårsutfallen för 2015 väntas tillväxten för
förvaltningsresultatet per aktie stanna på dryga +5 procent.

Går man uppåt i resultaträkningen väntas hyresintäkter om 840
miljoner i kvartalet, en tillväxt om +2,2 procent i årstakt.
Konsensusbildens förväntade överskottsgrad
(driftsöverskott/hyresintäkter) är implicit 64,9 procent för
kvartalet, i så fall en förbättring ställt mot jämförelsekvartalets
63,7 procent.

Längre ned i resultaträkningen är det som vanligt intressant att
följa om fastighetsbolaget gör några orealiserade justeringar av
fastighetsvärdena. I synnerhet bör man notera eventuella förändringar
i bolagets generella avkastningskrav (yielder), där sänkningar höjer
värdena och höjningar sänker värdena allt annat lika. Vid utgången av
tredje kvartalet hade Castellum en genomsnittlig värderingsyield på
6,8 procent exkluderat mark och byggrätter.

Gällande utdelningen väntar sig snittanalytikern att Castellums
styrelse föreslår 4,81 kronor per aktie för 2015, en höjning med
knappt 5 procent jämfört med 2014. Policyn är att minst 50 procent av
förvaltningsresultatet ska delas ut (dock med hänsyn till bolagets
övriga planer) och estimaten motsvarar här 52 procents andel.

Bland fjärde kvartalets meddelade affärer kan noteras hur
Castellum i december köpte in ett större kontorsprojekt i Solnaområdet
Hagastaden för cirka 1,6 miljarder från NCC. Samtidigt sålde man
kontorsbyggrätter i Solna för 280 miljoner till just NCC. Tidigare i
kvartalet sålde Castellum även fastigheter för totalt 822 miljoner i
Stockholmsområdena Akalla, Upplands Väsby, Kista och Sollentuna.

I november köptes en första fastighet in i Malmöstadsdelen Hyllie,
för 327 miljoner. Denna fastighet beräknas vara färdigställd i april
2016.

Bland kvartalets övriga nyheter så har Erika Olsén rekryterats till
en ny roll som investeringschef (CIO). Olsén har därmed ansvaret för
Castellums övergripande investeringsstrategi samt större
transaktioner.

Castellum har som delmål att årligen nettoinvestera för som lägst 5
procent av fastighetsvärdet. Enligt tredje kvartalsrapporten motsvarar
det ungefär 2,0 miljarder per år, då fastighetsvärdet var 40,8
miljarder per den sista september 2015.

Rapporten väntas släppas onsdagen den 20 januari omkring klockan
13.

2015, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2014
Hyresintäkter 3.289 3.289 3.304 3.272 7 3.318
Driftöverskott 2.220 2.218 2.246 2.211 7 2.222
Förvaltningsresultat 1.525 1.523 1.554 1.512 7 1.450
Förvaltningsres/aktie, kr 9,29 9,27 9,48 9,21 7 8,84
Utdelning/aktie, kr 4,81 4,80 4,90 4,70 7 4,60

2016, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #
Hyresintäkter 3.367 3.341 3.568 3.262 7
Driftöverskott 2.290 2.275 2.444 2.220 7
Förvaltningsresultat 1.635 1.590 1.756 1.551 7
Förvaltningsres/aktie, kr 9,97 9,70 10,7 9,46 7
Utdelning/aktie, kr 5,11 5,10 5,50 4,90 7

2017, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #
Hyresintäkter 3.550 3.523 3.797 3.436 7
Driftöverskott 2.430 2.377 2.622 2.340 7
Förvaltningsresultat 1.756 1.729 1.900 1.629 7
Förvaltningsres/aktie, kr 10,7 10,5 11,6 9,93 7
Utdelning/aktie, kr 5,35 5,30 6,00 5,10 7

Estimat från Carnegie, Danske Bank Markets, DNB Markets,
Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, SEB Equity Research och
Swedbank Markets ingår i enkäten.

Siffrorna i tabellerna har samlats in och sammanställts av Inquiry
Financial / Thomson Reuters.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.