Du är här

2012-02-24

Catella: Besviken över försenad fsg av Banque Invik - VD

(SIX) Catella har under fjärde kvartalet avslutat ett stort
antal fastighetsprojekt inom verksamhetsgrenen Corporate
Finance, vilket starkt bidragit till koncernens resultat.
Det framgår av bokslutskommunikén.
Inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning har
förvaltningsvolymerna ökat, främst i de tyska fastighetsfonden,
vilket också bidragit positivt till resultatet.
"Totalt sett har Kapitalförvaltningen dock inte nått sina
resultatmål. Detta beror främst på minskande arvoden inom den
svenska fondrörelsen, som en effekt av det allmänna
börsklimatet", säger vd Johan Ericsson i en kommentar.
Vidare har Catellas resultat, liksom i tidigare kvartal 2011,
belastats med etableringskostnader för nysatsningar.
"Det är en besvikelse att vi inte genomfört försäljningen
av Banque Invik inom ramen för ursprunglig tidplan.
Fördröjningen beror dels på omvärldsfaktorer och dels på de
myndighetsprocesser som är tillämpliga vid överlåtelse av
en bank. Försäljningsarbetet fortgår med oförändrad målsättning
och förhandlingar förs med flera parter", fortsätter Johan
Ericsson.
Catella är under fortsatt förändring, med målet att skapa
ökad lönsamhet genom en specialiserad finansiell
rådgivningsrörelse och en kapitalförvaltning med förmåga att
levera konkurrenskraftig avkastning.
Johan Ericsson bedömer att Catella har goda förutsättningar
att utvecklas till en större finansiella koncern med god
intjäning, utgående från en god finansiell ställning och en
stark marknadsposition.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.