Du är här

2018-08-24

Catella: Catella AB - Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet var starkt med hög aktivitet i merparten av Catellas
verksamheter. Totala intäkter ökade med 18 procent i jämförelse med
föregående år till 691 miljoner kronor och rörelseresultatet var i
linje med föregående år och uppgick till 81 miljoner kronor under
kvartalet, trots investeringar i ett flertal initiativ främst inom
Property Investment Management. Förvaltat kapital ökade med 34,4
miljarder kronor i jämförelse med föregående år och 11,3 miljarder
kronor under andra kvartalet.

Catella-koncernen

ANDRA KVARTALET 2018

· Totala intäkter 691 mkr (587)
· Nettoomsättning 683 mkr (586)
· Rörelseresultat 81 mkr (78)
· Resultat före skatt 74 mkr (84)
· Periodens resultat 39 mkr (61), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare 13 mkr (33)

· Resultat per aktie* 0,16 kr (0,40)
FÖRSTA HALVÅRET 2018

· Totala intäkter 1 231 mkr (1 081)
· Nettoomsättning 1 193 mkr (1 079)
· Rörelseresultat 141 mkr (144)
· Resultat före skatt 138 mkr (156)
· Periodens resultat 80 mkr (114), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare 35 mkr (66)

· Resultat per aktie* 0,41 kr (0,81)
· Eget kapital* 1 588 mkr (1 577)
· Eget kapital per aktie* 18,88 kr (19,27)
· Upparbetade, ej debiterbara (ej intäkts-förda), rörliga intäkter**
inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 125 mkr.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare.
** Upparbetade, ej debiterbara (ej intäktsförda), rörliga intäkter är
beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift.
För att den prestationsbaserade förvalt-ningsavgiften ska kunna
avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att
avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som
avräknats (High watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid
årsskiftet vara högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl.
07.00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom
fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i
14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor.
Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs
mer på catella.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catella/r/catella-ab---delarsrapport-januari-j...
http://mb.cision.com/Main/1744/2599710/896560.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.