Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Catella - Corporate Finance: Catella: "Är vintern på väg?"

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI föll huvudindex
med 12,7 enheter till 43,9. Både delindexet för nuvarande situation
och för kommande period föll kraftigt och det visar att de banker och
fastighetsägare som ingår i barometern både har upplevt och förväntar
sig försämrade finansieringsvillkor på fastighetsmarknaden för den
kommande tremånadersperioden.

"Sedan i somras har kapitalmarknaderna varit mer oroliga och vi har
sett färre emissioner av aktier och obligationer än under första
halvåret i år. Jämfört med de volatila kapitalmarknaderna har
tillgången till bankfinansiering varit stabil under tredje kvartalet
även om förra kvartalets CREDI visade tecken på avmattning. Nu visar
CREDI att även tillgången till bankfinansiering har försämrats",
säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

Nedgången i huvudindex drivs av en betydande minskning i delindex för
nuvarande situation, vilket sjönk med 20,9 indexpunkter till 42,3. En
nedgång observerades även avseende det framåtblickande delindexet som
på ett liknade sätt sjönk under vändningspunkten 50,0.

"Vi ser framförallt två faktorer som driver avmattningen i
finansieringsklimatet. Dels minskad aptit från investerarna på
kapitalmarknaden och dels säsongseffekter där bankerna har lånat ut
mycket till fastighetssektorn under året och att viktningen mot
sektorn därmed har blivit hög", fortsätter Martin Malhotra.

CREDI:s huvudindex visade ett betydande fall på 12,7 indexpunkter i
decemberupplagan av kreditbarometern till 43,9 från 56,6. Det är
första gången sedan CREDI:s start i september 2012 som båda
komponenterna i huvudindexet understiger vändningspunkten 50,0.
Decembers CREDI markerar också en förändring från tidigare
undersökningar där delindex för nuvarande situation (42,3) är lägre
än delindex för kommande tre månader (45,5).

"Sen i somras har även riskviljan hos investerarna minskat. Detta är
främst en följd av oron för en försvagad global konjunktur och
förväntningar om att Fed ska genomföra räntehöjningar. Ser man till
det fjärde kvartalet och utvecklingen i Sverige så är den i linje med
de förändringar som skett globalt på finansmarknaden sedan i somras",
säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

I linje med underliggande marknadsräntor sjönk återigen
genomsnittsräntan för de noterade fastighetsbolagen under tredje
kvartalet 2015 till 2,7 procent. Korrelationen är hög mellan
genomsnittsräntan för de noterade bolagen på Nasdaq OMX Nordic Main
Market och den implicita direktavkastningen på bolagens fastigheter.
Den implicita direktavkastningen har sedan 2009 sjunkit från cirka 6
procent till dagens cirka 4,5 procent.

"Sedan augusti har det varit få emissioner av preferensaktier och
marknadsyielderna har justerats uppåt. Även om en viss korrigering av
de noterade fastighetsbolagens stamaktier har skett under hösten och
aktierna handlas fortsatt till en hög nivå sett till bokförda
värden", säger Martin Malhotra.

Den trettonde upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real
Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från
catella.se/credi (http://www.catella.se/credi). CREDI består av två
delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade
fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index baserade
på allmänt tillgängliga uppgifter. Läs mer om metodiken här
(http://www.catella.com/sv/Sverige/CorporateFinance/Fastigheter/Strategi-...).
I denna upplaga ingår även en analys av preferensaktier och en
överblick av fastighetsmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Malhotra
Projektledare
08-463 34 05
martin.malhotra@catella.se

Arvid Lindqvist
Analyschef
08-463 33 04
arvid.lindqvist@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare
med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en
ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i
Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på
First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.se
(http://www.catella.se/).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catella---corporate-finance/r/catella---ar-vin...
http://mb.cision.com/Main/6412/9885140/457327.pdf
http://mb.cision.com/Public/6412/9885140/8f4bcd109b889cd6.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.