Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

Catella: Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

· fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

· att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny
räkning.

· om en utdelning på 0,80 kr (0,60) per aktie för räkenskapsåret
2016. Avstämningsdag för utdelningen är 31 maj 2017. Utbetalning
genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 5 juni 2017.

· att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga
suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.

· att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 120 000
kronor (föregående år 1 870 000 kronor)

· varav styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (550 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 330 000 kronor (330 000 kronor) vardera.
· varav arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 80 000 kronor och till övriga två ledamöter med 50 000 kronor vardera.
· varav arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 kronor och till ledamoten med 30 000 kronor.
· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
· om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Johan Claesson,
Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Johan
Claesson valdes till styrelseordförande.

· om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Patrik
Adolfson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av
årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018.

· att fastställa valberedningens förslag till principer för
valberedning inför årsstämman 2018.

· att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 17.30 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom
fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank,
med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2
miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor.
Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs
mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catella/r/kommunike-fran-arsstamma-i-catella-a...
http://mb.cision.com/Main/1744/2275491/680818.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.