Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-29

Catena: Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

2017-12-29, kl. 13:00

Enligt tidigare offentliggjord information har under december 2017
antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat, på grund av en
riktad nyemission av aktier som, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande, beslutades av styrelsen den 15 december 2017. Det ökade
aktiekapitalet registrerades av Bolagsverket den 19 december 2017.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 1 678 017 aktier och
röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 29 december 2017
uppgår till 164 619 501,20 kronor fördelat på 37 413 523 aktier.
Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till
en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier
enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
vid tidpunkt enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50,
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44,
peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 750,0
Mkr per 30 september 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/catena-offentliggor-okning-av-antalet...
http://mb.cision.com/Main/191/2423419/772690.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.