Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-12

Catena: Catenas valberedning inför årsstämman 2018

2017-10-12, kl. 14.00

Catena årsstämma den 27 april 2017 beslutade att utse en valberedning
bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt
styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa
företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de
utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Fredrik Widlund utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc) Anders Nelson utsedd av Backahill Kil AB Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Gustaf Hermelin, styrelsens Ordförande och utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens
ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra
ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 57 procent av rösterna i
Catena per den 1 oktober 2017.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Nelson Gustaf Hermelin

Ordförande i valberedningen Styrelsens ordförande

Tel. +46-704-31 05 45 Tel. +46-705-60 00 00

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 506,4
Mkr per 30 juni 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/catenas-valberedning-infor-arsstamman...
http://mb.cision.com/Main/191/2366331/735433.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.