Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Catena: Kommuniké från Catenas årsstämma 2014

2014-05-06 kl. 18:00

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 6 maj 2014.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Gustaf
Hermelin för verksamhetsåret 2013.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på
2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj och
utdelningen beräknas bli utbetald den 14 maj 2014.

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda
styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Stämman antog valberedningens förslag till omval av ledamöterna Bo
Forsén, Gustaf Hermelin, Henry Klotz, Erik Paulsson, Andreas
Philipson och Katarina Wallin till ordinarie styrelseledamöter, med
omval av Henry Klotz som styrelseordförande. Lars Wennberg omvaldes
till revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Stämman antog valberedningens förslag till instruktion för
valberedning.

Stämman godkände valberedningens förslag till oförändrade arvoden med
200 000 kr för styrelsens ordförande och 100 000 kr för övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsens förslag
till principer för ersättning till ledande befattningshavare
godkändes också.

Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att
förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får
högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier. Stämman bemyndigade
även styrelsen att besluta om nyemission av högst sammanlagt 1/10 av
totalt utestående antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145 Tel. 070-560 00 00

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 163,7
Mkr per 31 mars 2014. Catena AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/kommunike-fran-catenas-arsstamma-2014...
http://mb.cision.com/Main/191/9579933/241290.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.