Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Cefour: Riktad nyemission som garanti för del av TO4B

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har tecknat avtal om
villkorad nyemission i syfte att erhålla samma effekt som vid 100 %
utnyttjande av teckningsoption, CEFO TO4B.

Vid den i december 2015 genomförda och fulltecknade
företrädesemissionen i Cefour utfärdades totalt 273 105 812
teckningsoptioner, CEFO TO4B, med löptid till och med 31 maj 2016. I
syfte att säkerställa fullständig konverteringsgrad av nämnd
teckningsoption har bolaget valt att säkerställa detta genom avtal om
villkorad riktad nyemission med två parter; Cantiagona Holdings Ltd.
och Blue Bat Investments AB, vilka delar åtagandet 50 % vardera.

Vid detta pressmeddelandes publicering finns 109 713 035 outnyttjade
teckningsoptioner, serie CEFO TO4B, vilka kan utnyttjas till och med
sista maj 2016, varefter de förfaller i sin helhet. Varje TO4B ger
innehavaren rätt att teckna en B-aktie till kursen 0,05 kr.

Genom detta avtal om riktad nyemission som garanti för TO4B erhåller
bolaget rätt att påkalla riktad nyemission i händelse av att samtliga
teckningsoptioner inte utnyttjas. Denna riktade nyemission sker till
samma teckningskurs som för angivna teckningsoptioner, det vill säga
0,05 kr per aktie.

Bolaget tillförs genom detta avtal en garanti motsvarande beloppet som
vid full teckning av utestående teckningsoptioner, vilket innebär att
bolaget tillförs totalt 5 485 651,75 kr, före emissions- och
garantikostnader vilka bedöms understiga 400 000 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com
Telefon: 076-877 00 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cefour/r/riktad-nyemission-som-garanti-for-del...
http://mb.cision.com/Main/11623/2002310/511062.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.