Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-27

Cell Impact: Valberedningens sammansättning och uppdrag

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING OCH UPPDRAG

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av representanter för de till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt dess ordförande.

Valberedningen består i år av Mattias Klintemar (ordförande), som representant för Östersjöstiftelsen, Kåre Gilstring samt av bolagets ordförande, Tove Langlet. Dessa ägare kontrollerade tillsammans ca 18,1% av rösterna baserat på ägarstatisk vid årsskiftet.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2017 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden till styrelseledamöterna, val och arvodering av revisorer samt förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.

Årsstämman 2017 hålls i Stockholm den 11 maj.

Karlskoga 27 mars 2017

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com mailto:mats.wallin@cellimpact.com

eller

Tove Langlet, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 731 00 07
tove.langlet@nordellpartner.se mailto:tove.langlet@nordellpartner.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cell Impact Pressrelease 2017-03-27.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19804

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 16:30 CET.

Cell Impacts B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impacts Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bank www.penser.se http://www.penser.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.