Du är här

2016-02-12

CellaVision AB : Bokslutskommuniké 2015

2015 - Ett rekordår för CellaVision

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 oktober-31 december 2015 1 januari-31 december 2015 |
| * Nettoomsättningen ökade med 10 % till 239,4 MSEK (216,9). |
| * Rörelseresultatet ökade till 65,5 MSEK (42,8). |
| * Nettoomsättningen minskade med 15 % till 61,6 MSEK (72,5). * Rörelsemarginalen ökade till 27,3 % (19,7). |
| * Rörelseresultatet uppgick till 16,4 MSEK (16,8). * Resultatet före skatt ökade till 65,6 MSEK (43,4). |
| * Rörelsemarginalen uppgick till 26,7 % (23,2). * Resultat per aktie ökade till 2,22 SEK (1,32). |
| * Resultatet före skatt uppgick till 16,8 MSEK (16,6). * Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,50 krona per aktie 2015 (1,00 kr). |
| * Resultat per aktie uppgick till 0,64 SEK (0,49). |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Väsentliga händelser efter kvartalet |
| * Lansering av nya mjukvaran CellaVision® CDMS 6.0 samt uppdatering av |
| CellaVision® Remote Review. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar

2015 var ett rekordår för CellaVision med mycket stark utveckling av
lönsamheten och god försäljningstillväxt. Den stora uppföljningsordern till
veterinärmarknaden bidrog till att omsättningen ökade under 2015 med tio
procent till 239,4 MSEK (216,9). Detta tillsammans med vår skalbara
affärsmodell med indirekt försäljning innebar att rörelseresultatet växte med
53 procent till 65,5 MSEK (42,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 27,3
procent (19,7). Sammantaget blev 2015 CellaVisions bästa år hittills och helt
i linje med vår tidigare kommunicerade förväntan om ett rörelseresultat på 65
MSEK.
Utvecklingen ska också ses i ljuset av att även 2014 var ett bra år för oss.
Sett över de senaste två åren har CellaVisions omsättning ökat med 33
procent, från 179,9 MSEK till 239,4 MSEK och rörelseresultatet har gått från
25,9 MSEK till 65,5 MSEK. Detta innebär ett förbättrat rörelseresultat
överstigande
150 % på två år. Omsättningen under årets avslutande kvartal uppgick till 61,6
MSEK (72,5). Den lägre försäljningen förklaras främst av veterinärordern som
vi fick under det fjärde kvartalet 2014 och som påverkar jämförelsen mellan
de två kvartalen.
Uppföljningsordern till veterinärmarknaden överstigande 30 MSEK där huvuddelen
levererades under tredje kvartalet slutlevererades enligt plan i fjärde
kvartalet. Vårt fokus är nu är att optimera installationen så att
veterinärlaboratorierna fullt ut kan utnyttja alla fördelar som CellaVisions
lösningar erbjuder.
Vi har under det fjärde kvartalet även initierat kontakter med nya potentiella
kunder på veterinärmarknaden och fortsätter att bearbeta denna marknad i
såväl Americas som EMEA. Dock är veterinärmarknaden utvecklingsmässigt i en
tidig fas och därmed är det oklart hur fort CellaVision kan penetrera denna
marknad.
I Americas växte vår försäljning till humanlaboratorier något efter en period
med fallande försäljning. En milstolpe är att vi nu installerat vår
utrustning på alla de 17 främsta sjukhusen i USA. I APAC hade vi en fortsatt
positiv utveckling på våra båda nyckelmarknader, Japan och Kina, och regionen
som helhet växte med cirka 18 procent i kvartalet. I EMEA har utvecklingen,
efter ett starkt första halvår, varit svagare och i det fjärde kvartalet
sjönk försäljningen med cirka 11 procent.
CellaVision genomför för närvarande en rad aktiviteter som syftar till att
långsiktigt stärka bolaget, med utökat fokus på att utvärdera etablering på
nya marknader och regioner. På marknadssidan omfattar dessa aktiviteter bland
annat ett nystartat marknadssupportkontor i Dubai som kommer att vara
operativt under första halvåret 2016 och en stegvis expansion till nya
marknader inom APAC med Korea som nästa nya marknad.
Vad gäller våra produkter och lösningar färdigställdes CellaVison® CDMS 6.0
under det fjärde kvartalet och lanseringsprocessen är inledd. CDMS 6.0 och en
uppdaterad CellaVision® Remote Review är vår senaste mjukvarugeneration som
erbjuder helt nya möjligheter att koppla ihop olika laboratorier i nätverk
och att utföra analyser på distans. Detta stärker vårt erbjudande till de
större laboratoriekedjorna på ett betydande sätt. Inom innovationsområdet har
vi fortsatt fokus på att utveckla en teknologiplattform för de mer än 100 000
små- och medelstora humanlaboratorier och cirka 5 000 veterinärlaboratorier.
2015 blev ett år som vi är mycket stolta över. Med detta sagt vänder vi nu
blicken mot framtiden för att fortsätta utveckla CellaVision till att bli ett
ännu mer framgångsrikt företag.
Zlatko Rihter, VD och koncernchef

Nyckeltal

-----------------------------------------------------------------------------------------
| (MSEK) Okt-Dec 2015 Okt-Dec 2014 Helår 2015 Helår 2014 |
| Nettoomsättning 61,6 72,5 239,4 216,9 |
| Bruttoresultat 46,4 50,5 174,2 145,1 |
| Rörelseresultat 16,4 16,8 65,5 42,8 |
| Rörelsemarginal, % 26,7 23,2 27,3 19,7 |
| Resultat före skatt 16,8 16,6 65,6 43,4 |
| Avkastning på operativt kapital % - - 92,0 62,0 |
| Soliditet, % 83,0 75,0 83,0 75,0 |
| Periodens kassaflöde 8,1 -6,6 54,8 -6,0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Frågor kring rapporten besvaras av:

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB
Tel: 0733-62 11 06. E-post: zlatko.rihter@cellavision.se
Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB
Tel: 0708-33 81 68. E-post: magnus.blixt@cellavision.se
Link text: CellaVision AB Bokslutskommuniké 2015

CellaVision AB Bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/132164/R/1985619/728264.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire

HUG#1985619

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.