Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-07

CellaVision AB: Bokslutskommuniké 2016, Stark avslutning på 2016 och mycket stark inledning på 2017

Informationen lämnades för offentliggörande 2017-02-07, kl 08:20.
Informationen är sådan som CellaVision är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om börs- och clearing verksamhet och lagen om handel med finansiella
instrument.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 oktober-31 december 2016 1 januari-31 december 2016 |
| * Nettoomsättningen ökade med 11% till 265,0 MSEK (239,4). |
| * Den valutajusterade tillväxten uppgick till 9% (0). |
| * Rörelseresultatet ökade till 74,2 MSEK (65,5). |
| * Nettoomsättningen ökade med 18% till 72,8 MSEK (61,6). * Rörelsemarginalen ökade till 28,0 % (27,3). |
| * Den valutajusterade tillväxten i kvartalet var 14% (-25). * Resultat per aktie ökade till 2,51 SEK (2,22). |
| * Rörelseresultatet ökade till 21,6 MSEK (16,4). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76,6 MSEK (88,0). |
| * Rörelsemarginalen ökade till 29,8% (26,7). * Styrelsen föreslår en utdelningen om 1,50 kronor per aktie 2016 (1,50 kr). |
| * Resultat per aktie uppgick till 0,75 SEK (0,64). |
| * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,0 MSEK (12,3). |
| |
| |
| |
| |
|Väsentliga händelser efter periodens slut |
| |
| |
| |
| * Bolaget ser en mycket stark omsättningsökning för första kvartalet jämfört |
| med samma period föregående år. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar
Ytterligare ett starkt kvartal på humanmarknaden
2016 avslutades med ett bra kvartal för CellaVision. Försäljningen uppgick
till 72,8 MSEK (61,6), motsvararande en tillväxt om 18 procent med en positiv
valutapåverkan om cirka fyra procent. Utvecklingen uppnåddes trots att
jämförelsekvartalet 2015 innehöll en försäljning till veterinärmarknaden om
cirka fyra MSEK, som inte upprepades under 2016. För humanmarknaden uppgick
tillväxten till 24 procent. Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 21,6
MSEK (16,4), motsvarande en rörelsemarginal om 29,8 procent (26,7) och
kassaflödet uppgick till 27,4 MSEK (8,1).

CellaVisions största regioner Americas och EMEA utvecklades väl under
kvartalet. Försäljningen i EMEA ökade till 26,7 MSEK (18,0) och under
kvartalet etablerade vi en egen organisation för marknadssupport i Frankrike.
Americas fortsätter att visa god utveckling och CellaVisions omsättning på
humanmarknaden växte med 46 procent under kvartalet. Omsättningen var 40,1
MSEK (30,4) och tillväxten, omfattande såväl human- som veterinärmarknad,
uppgick till 32 procent.

Efter en period av tillväxt hade APAC ett svagare fjärde kvartal då
försäljningen minskade med 54 procent till 6,0 MSEK (13,2).Under kvartalet
tecknade vi avtal med en ny distributionspartner, Semacare och etablerade en
marknadssupportorganisation i Oceanien.

Helåret 2016: Genombrott i APAC och 27 procents global tillväxt på
humanmarknaden

2016 var ett framgångsrikt år för CellaVision med en försäljning som uppgick
till 265,0 MSEK (239,4), motsvarande en tillväxt om elva procent. Den goda
utvecklingen är ett resultat av vårt genombrott i APAC som ökade med 70
procent och stod för 18 procent av vår omsättning och den starka utvecklingen
på humanmarknaden som globalt växte med 27 procent. Americas hade en stark
utveckling på humanmarknaden som ökade med 34 procent och inklusive
veterinärmarknaden uppgick den totala ökningen till två procent i Americas.
Tillväxten i EMEA uppgick till fyra procent.

Fortsatta satsningar på marknadspenetration

2016 visade tydligt hur avgörande direkt närvaro i form av egna organisationer
för marknadssupport är. Under året fortsatte vi vår etablering i
Mellanöstern, Sydkorea, Australien och Frankrike. Vi kommer under första
kvartalet 2017 att etablera direkt närvaro på Europas tyskspråkiga marknader.

Ny strategi för veterinärmarknaden och starkare distributörssamarbete

Under året justerade vi vår strategi för veterinärmarknaden och kommer använda
en indirekt affärsmodell med försäljning via distributionspartner även för
denna marknad. Avtalet för distribution i Oceanien med Semacare som täcker
både veterinär- och humanmarknaden är det första exemplet på detta.
Veterinärmarknaden är fortsatt fragmenterad och våra aktiviteter ska ses som
långsiktiga investeringar.

Innovation

Projektet omfattande ny teknologiplattform för mindre och medelstora
laboratorier är inne i en intensiv fas omfattande såväl produktutveckling som
lanseringsförberedelser. Lanseringen är som tidigare kommunicerats planerad
till 2018. Under året lanserade vi en uppgraderad veterinärmjukvara och en
stor uppgradering av CellaVision® Remote Review med ännu bättre
nätverksmöjligheter. Under 2016 blev CellaVision® DM9600 godkänd av de
kinesiska myndigheterna och därmed är CellaVisions samtliga instrument
godkända för försäljning på alla relevanta marknader.

Orderingången under inledningen av första kvartalet 2017 har varit mycket god
och vi förväntar en kraftigt ökad försäljning i Americas, APAC och EMEA.
Resultatet av att alla våra tre regioner går bra summerar till att vi ser en
mycket stark organisk omsättningstillväxt för första kvartalet jämfört med
samma period föregående år.

Zlatko Rihter, VD och koncernchef

----------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal |
| (MSEK) Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Helår 2016 Helår 2015 |
| Nettoomsättning 72,8 61,6 265,0 239,4 |
| Bruttoresultat 52,8 46,4 188,9 174,2 |
| EBITDA 23,9 17,8 82,4 73,0 |
| Rörelseresultat 21,6 16,4 74,2 65,5 |
| Rörelsemarginal, % 29,8 26,7 28,0 27,3 |
| Resultat före skatt 20,8 16,8 75,8 65,6 |
| Periodens kassaflöde 27,4 8,1 25,8 54,8 |
| Soliditet, % 80,4 83,0 80,4 83,0 |
----------------------------------------------------------------------------

Frågor kring rapporten besvaras av:

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06.
E-post:zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68.
E-post:magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och
säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom
sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta
sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.
CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan
sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och
automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med
support från moderbolaget i Lund samt marknadsupportsorganisationer i USA,
Kanada, Kina, Japan, Dubai, Korea, Australien och Frankrike. 2016 var
omsättningen 265 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst
15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs mer påwww.cellavision.se

CellaVision AB bokslutskommuniké 2016
http://hugin.info/132164/R/2076250/780809.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.