Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

CellaVision AB: Delårsrapport januari-juni 2018

God försäljningsutveckling i samtliga regioner1 april-30 juni 2018 * Nettoomsättningen ökade med 17% till 91,9 MSEK (78,7).
* Organisk tillväxt uppgick till 15%
* Rörelseresultatet uppgick till 31,6 MSEK (24,6).
* Rörelsemarginalen uppgick till 34,4% (31,3).
* Resultatet före skatt uppgick till 31,8 MSEK (24,2).
* Resultat per aktie uppgick till 0,98 SEK (0,81).
* Kassaflödet före utdelning uppgick till 26,1 MSEK (11,2).

1 januari-30 juni 2018 * Nettoomsättningen minskade med 1% till 169,5 MSEK (171,8).
* Organiskt minskade omsättningen med 3% (+37)
* Rörelseresultatet uppgick till 54,8 MSEK (59,0).
* Rörelsemarginalen uppgick till 32,3% (34,3).
* Resultatet före skatt uppgick till 55,4 MSEK (58,7).
* Resultat per aktie uppgick till 1,78 SEK (1,87).
* Kassaflödet före utdelning uppgick till 23,7 MSEK (26,7).

VD-kommentarAndra kvartalet 2018 är CellaVisions näst bästa kvartal någonsin med
försäljning om 91,9 MSEK (78,7). Jämfört med samma period 2017 ökade
omsättningen organiskt med 15 procent och vi hade en stabil
försäljningsökning i alla våra regioner. Lönsamheten utvecklades väl i
kvartalet med ett rörelseresultat om 31,6 MSEK (24,6), motsvarande en
rörelsemarginal om 34,4 procent (31,3). Lönsamhetsutvecklingen är ett
resultat av CellaVisions effektiva indirekta försäljningsmodell som möjliggör
geografisk expansion med fortsatt god kostnadskontroll. Kvartalets kassaflöde
före utdelning ökade till 26,1 MSEK (11,2). Ökningen är framförallt ett
resultat av den högre faktureringsvolymen.

MarknadsutvecklingAmericas hade en stark utveckling i kvartalet. Omsättningen växte med 14
procent till 47,0 MSEK (41,2). Antalet installationer hos slutkunder
fortsätter att öka och marknadspenetrationen utvecklas enligt plan.

EMEA hade ett stabilt kvartal med en omsättning som uppgick till 26,6 MSEK
(25,1), motsvarande en tillväxtökning om sex procent. Det är särskilt
glädjande att kunna konstatera att marknaderna Frankrike, Europas tysktalande
länder samt Mellanöstern, där vi nyligen etablerat lokal organisation för
marknadssupport, utvecklats väl i kvartalet. Vår fortsatta bedömning är dock
att det kommer dröja ytterligare några kvartal innan vi får full utväxling på
de marknadsinvesteringar vi gjort i dessa länder.

CellaVision bedriver ett intensivt marknadsarbete inom APAC och stärker
kontinuerligt positionen på samtliga nyckelmarknader i regionen vilket vi nu
ser resultatet av. Under andra kvartalet 2018 resulterade vårt långsiktiga
arbete i en stark utveckling med en omsättning som ökade med 48 procent till
18,3 MSEK (12,4).

Geografisk expansionGeografisk expansion är avgörande för CellaVisions tillväxt. Under kvartalet
etablerade vi en egen organisation för lokal marknadsupport i Mumbai, Indien.
Detta som ett led i etablering på nya intressanta marknader. Därmed finns
CellaVision direkt representerat i 14 marknader och vi kan erbjuda
marknadssupport i över 25 länder.

DistributionsexpansionCellaVision har i kvartalet tecknat tilläggsavtal med Nihon Kohden för
Mellanöstern och ett globalt avtal med Horiba för små- och medelstora labb.
De nya avtalen är en viktig del av kommersialiseringsplanen för vår nya
teknologiplattform.

InnovationUtvecklingen av en ny teknologiplattform, som syftar till att bredda vårt
erbjudande till att även omfatta mindre och medelstora laboratorier inom
såväl human- som veterinärmarknaden, går enligt plan. Projektet befinner sig
i en intensiv fas med marknadsförberedelser inför lanseringen under senare
delen av 2018. Systemet, som kommer att heta CellaVision® DC-1, genomgår för
närvarande förberedelser för externa kliniska studier vilka är en central del
i den kommande CE-registreringen.

Geografisk expansion och innovation är nyckelstrategier för CellaVisions
framtida tillväxt. Under 2018 kommer vi att addera ett antal nya geografiska
marknader med egen lokal organisation för marknadssupport, samtidigt som
innovation och produktutveckling har stort fokus. Vi avser att fortsätta att
stärka vår organisation och vi lägger kraft på att rekrytera ytterligare
spetskompetens för att säkra vår framtida innovationskraft och tillväxt.

Zlatko Rihter,

----------------------------------------------------------------------------------------------
| VD och koncernchef Apr-Jun 2018 Apr-Jun 2017 Jan-Jun 2018 Jan-Jun 2017 Jan-Dec 2017 |
| |
| Nyckeltal |
| (MSEK) |
| Nettoomsättning 91,9 78,7 169,5 171,8 309,3 |
| Bruttoresultat 69,0 56,6 126,7 124,7 223,2 |
| EBITDA 33,4 26,7 58,6 63,1 99,3 |
| Rörelseresultat 31,6 24,6 54,8 59,0 90,9 |
| Rörelsemarginal, % 34,4 31,3 32,3 34,3 29,4 |
| Resultat före skatt 31,8 24,2 55,4 58,7 90,3 |
| Periodens kassaflöde -9,7 -24,6 -12,1 -9,0 22,4 |
| Soliditet, % 77,4 82,2 77,4 82,2 80,1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Frågor kring rapporten besvaras av:
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06.
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68.
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och
säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom
sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta
sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.
CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan
sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och
automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med
support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada,
Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten,
Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Mexiko och Indien. 2017 var omsättningen
309 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer
www.cellavision.se

CellaVision AB Delårsrapport januari-juni 2018
http://hugin.info/132164/R/2205477/856873.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.