Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Cellink AB: Bokslutskommuniké för 1 september 2016 - 31 augusti 2017 samt kvartalsrapport 4

CELLINK AB ("CELLINK" eller "Bolaget") offentliggör bokslutskommunikén
för räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 augusti 2017 samt
kvartalsrapport 4. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida:
http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande
presenteras ett sammandrag av rapporten.

Kvartal 4 (Q4), 1 juni 2017 - 31 augusti 2017

· Rörelsens intäkter, mm uppgick till 7 883 kSEK
· Nettoomsättning om 4 449 kSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 155 kSEK, vilket motsvarar
· en EBITDA-marginal om 3,5 %
· Rörelseresultatet uppgick till -73 kSEK
· Resultat före skatt uppgick till 186 kSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 0,028 SEK i kvartalet
· Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 203 kSEK

12 månader, 1 september 2016 - 31 augusti 2017

· Rörelsens intäkter, mm uppgick till 21 485 kSEK
· Nettoomsättning om 13 188 kSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 392 kSEK, vilket motsvarar
· en EBITDA-marginal om 3,0 %
· Rörelseresultatet uppgick till -23kSEK
· Resultat före skatt uppgick till 137 kSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 0,021 SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till -179 kSEK

Händelser under fjärde kvartalet (juni 2017 - augusti 2017)

· Den 9 juni offentliggjorde bolaget att de tog emot ordrar i samband med nya distributionsavtal
· Den 10 juli tecknade CELLINK ett distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific
· Den 12 juli genomförde bolaget en riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK

Händelser under årets tre första kvartal (september 2016 - maj 2017)

· Den 12 oktober meddelade Bolaget att de tillsammans med industriella partners beviljats projektfinansiering från Horizon 2020 för projektet "Cell-Based Models for Neurodegeneration Study and Use in Screening". Bolagets del i projektet motsvarar ett belopp om cirka 691 TEUR, varav Bolaget ska stå för cirka 30 procent av kostnaden. 363 TEUR har mottogs vid projektstart.
· Den 26 oktober meddelade bolaget att bolaget genomfört en private placement om 7 MSEK samt en lyckad spridningsemission om 23 MSEK som tecknades till 1070 %. Totalt tillfördes bolaget 27,76 MSEK efter emissionskostnader. Bolaget tillfördes cirka 1400 aktieägare.
· Bolaget genomförde den 3 november en lyckad IPO på Nasdaq First North och aktien steg över 100 % på introduktionsdagen mot teckningskurs.
· Den 15 december kommunicerade bolaget om ett oavsiktligt informationsläckage utanför bolagets egen kontroll, en styrelseledamot avgick samma dag.
· Bolaget lanserade den 7 december en betaversion av BioVerse - en online plattform för 3D-Bioprinting.
· Bolaget lanserade den 12 januari en ny 3D-Bioskrivare för avancerade användning.
· Den 17 mars tillsatte bolaget en Advisory Board som ska bistå bolaget i strategiska frågor.

Händelser efter årets utgång

· Den 25 september beviljas CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X
· Den 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology
· Den 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00 Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com E-post: gd@cellink.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som
idag används av många av världens mest välrenommerade
forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler
för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida
forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så
kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar
utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade
3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.
Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cellink-ab/r/bokslutskommunike-for-1-september...
http://mb.cision.com/Main/14960/2370807/738538.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.