Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-19

Cellink AB: CELLINK offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet

CELLINK AB ("CELLINK" eller "Bolaget") offentliggör kvartalsrapport
för perioden 1 mars 2017 - 31 maj 2017 samt resultatet för de första
nio månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida:
http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande
presenteras ett sammandrag av rapporten.

Kvartal 3 (Q3), 1 mars 2016 - 31 maj 2017

· Rörelsens intäkter uppgick till 5 162 kSEK
· Nettoomsättning om 3 310 kSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till -441 kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -537 kSEK
· Resultat före skatt uppgick till -566 kSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -0,082 SEK i kvartalet
· Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 460 kSEK

9 månader, 1 september 2016 - 31 maj 2017

· Rörelsens intäkter uppgick till 13 036 kSEK
· Nettoomsättning om 8 750 kSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 242 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 1,9 %
· Rörelseresultatet uppgick till 55 kSEK
· Resultat före skatt uppgick till -45 kSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -0 SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till 1 024 kSEK

Händelser under tredje kvartalet (mars 2017 - maj 2017)

· Den 17 mars tillsatte bolaget en Advisory Board som ska bistå bolaget i strategiska frågor

Händelser efter periodens utgång

· Den 9 juni offentliggjorde bolaget att det tog emot ordrar i samband med nya distributionsavtal
· Den 10 juli tecknade CELLINK ett distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific ANZ
· CELLINK genomförde den 12 juli en riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00 Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com E-post: gd@cellink.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som
idag används av många av världens mest välrenommerade
forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler
för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida
forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så
kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar
utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade
3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.
Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cellink-ab/r/cellink-offentliggor-kvartalsrapp...
http://mb.cision.com/Main/14960/2313480/702134.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.