Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

Cereno Scientific: Cereno Scientific avslutar finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund

Den 18 januari 2019 meddelade Cereno Scientific ("Cereno") att bolaget
beslutat att tillsvidare pausa nedkallande av nya konvertibler i den
finansieringslösning som bolaget ingått med European High Growth
Opportunities Securitization Fund ("EHGOSF"). Cereno Scientific har
nu beslutat att helt avsluta finansieringslösningen. Styrelsen
utvärderar vidare olika alternativa finansieringslösningar för den
fortsatta driften av verksamheten och den planerade fas II-studien
med läkemedelskandidaten CS1.

- Finansieringslösningen genom EHGOSF har skapat möjligheter för oss
att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt fokusera på att uppnå
väsentliga milstolpar för bolaget och vår läkemedelskandidat CS1.
Stärkta av de positiva milstolpar som uppnåtts under 2018 - och med
kommande milstolpar i åtanke - har vi beslutat att avbryta samarbetet
helt. Vi bedömer att rådande förutsättningar är goda för att planera
den mest gynnsamma vägen framåt för Cereno Scientific och våra
aktieägare, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

I samband med avslutandet av finansieringsavtalet har EHGOSF valt att
påföra Cereno två stycken trancher om 3,5 MSEK vardera, totalt 7
MSEK. Cereno har framfört till EHGOSF att bolaget inte är
intresserade av att utöka utestående konvertibellån ytterligare. En
överenskommelse mellan parterna har därför nåtts där EHGOSF enbart
tilldelas de teckningsoptioner tillhörande de två trancherna utan nya
konvertibellån som de två trancherna annars hade genererat. Totalt
utfärdas 1 105 263 teckningsoptioner vilka berättigar EHGOSF att
teckna 1 105 263 aktier av aktieslag B till ett lösenpris om 1,9 SEK
per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad och har en
löptid om sex år. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
Cereno att tillföras 2,1 MSEK. Inkluderat i överenskommelsen är en
klausul om en lock-up period om ett år där optionerna inte får säljas
eller utnyttjas. I överenskommelsen ingår även en avgift om 1 MSEK
som Cereno kommer att betala EHGOSF.

Efter avbrytandet av finansieringslösningen kvarstår konvertibellån om
5,2 MSEK samt 2 247 569 teckningsoptioner. Avbrytandet av
finansieringslösningen innebär att varken EHGOSF eller Cereno
fortsättningsvis har rätt att påkalla nya trancher av konvertibla
lån. EHGOSF har emellertid rätt att konvertera det kvarstående
konvertibellånet där Cereno i sin tur kan välja att ge ut nya aktier
eller att återbetala lånet kontant. Cereno absoluta ambition är att
återbetala lånet kontant för att undvika att ytterligare aktier
emitteras till EHGOSF.

Relaterade pressmeddelanden:

· Cereno Scientific ingår ett finansieringsavtal med European High
Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha
Blue Ocean (https://www.cerenoscientific.se/avtal_ehgo)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den
vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger
stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga
dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas
av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en
möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk
för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med
blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled
release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort
utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i
Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub
(http://www.azbioventurehub.com/) och utvecklas med stöd av GU
Ventures (http://ventures.gu.se/). Cereno Scientifics B-aktie är
noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B,
ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 mars 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cereno-scientific/r/cereno-scientific-avsluta...
https://mb.cision.com/Main/14131/2754302/1000449.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.