Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Cereno Scientific: Kommuniké från extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB

Idag, den 28 augusti 2019, hölls extra bolagsstämma i Cereno
Scientific AB ("Cereno") i Viktor Rydbergsrummet i Göteborgs
universitets lokaler på Universitetsplatsen 1 i Göteborg. Nedan
följer en resumé av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att utge
högst 650 000 stycken teckningsoptioner (serie 2019/2023 N01) till
nyckelpersoner, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där
Sten R. Sörensen har rätt att teckna upp till 250 000 stycken
teckningsoptioner, Jan-Peter Idström har rätt att teckna upp till 100
000 stycken teckningsoptioner och Daniel Brodén har rätt att teckna
upp till 100 000 stycken teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna utges mot vederlag om 0,393 kronor per
teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black
& Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till
nyteckning av 1 aktie av serie B i bolaget under perioden 1 april
2023 till och med 31 oktober 2023. Teckningskursen per aktie uppgår
till 15,26 kronor per aktie.

Beslut om emission av teckningsoptioner till operativa
styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare
representerande 11 procent av rösterna i bolaget om att utge högst
200 000 stycken teckningsoptioner (serie 2019/2023 S01) till
operativa styrelseledamöter och styrelsesuppleant, med avvikande från
aktieägarnas företrädesrätt, där Björn Dahlöf har rätt att teckna upp
till 100 000 stycken teckningsoptioner, Jonas Faijerson Säljö har
rätt att teckna upp till 50 000 stycken teckningsoptioner och Niklas
Bergh har rätt att teckna upp till 50 000 stycken teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna utges mot vederlag om 0,393 kronor per
teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black
& Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till
nyteckning av 1 aktie av serie B i bolaget under perioden 1 april
2023 till och med 31 oktober 2023. Teckningskursen per aktie uppgår
till 15,26 kronor per aktie.

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cerenoscientific.com

Göteborg, 28 augusti 2019
Cereno Scientific AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén - CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som
bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt-
och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med
nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga
blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i
bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar.
Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till
effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga
blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande
läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av
en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till
färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar
Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och
innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har
huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas
BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno
Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni
2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cereno-scientific/r/kommunike-fran-extra-bola...
https://mb.cision.com/Main/14131/2890335/1096692.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.