Du är här

2017-08-23

Challenger Mobile: Delårsrapport januari - juni 2017

Challenger Mobile AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2017

Stockholm den 23 augusti 2017

Koncernens finansiella översikt

För perioden januari-juni 2017

·
Nettoomsättning: 128 tkr (7 tkr)

·
Resultat efter skatt: - 1 108 tkr (-1 843 tkr)

·
Resultat per aktie: -0,6 öre/aktie

För perioden april-juni 2017

·
Nettoomsättning: 43 tkr (7 tkr)

·
Resultat efter skatt: -242 tkr (-815 tkr)

·
Resultat per aktie: -0,1 öre/aktie

Ökning i omsättningen består av intäkter från de två lanserade
tjänsterna i Oman. Omsättningen är ännu blygsam då Renna och Friendi
anser att tjänsterna är i lanseringsfas. Detta innebär att de känner
av marknaden med begränsad marknadsföring för att samtidigt hitta
rätt erbjudanden mot slutanvändarna. Vi arbetar tillsammans med våra
kunder för att öka användandet genom tekniska och kommersiella
justeringar för att hitta slutanvändarna med optimala erbjudanden.

Väsentliga händelser under kvartalet

·
Genomförde kvittningsemission om 7 814 226 aktier serie B riktad till
fordringsägare i bolaget vilket lättar balansräkningen från skulder.
Emissionen genomfördes till samma pris som den tidigare
företrädesemissionen.

·
Företrädesemission samt kvittningsemission registrerades och tecknande
har fått sina aktier under juli månad.

·
En erfaren konsult anlitas för att bistå i säljarbetet av bolagets
tjänster till operatörer och tjänsteleverantörer.

·
Den 30e maj höll bolaget årsstämma i Kista. Kommuniké från stämman
publicerades samma dag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

·
Fortsatt marknadsfokus. Flera partners på olika marknader har
engagerats i arbetet att sälja och marknadsföra bolagets tjänster med
draghjälp av lanserade tjänster i Oman.

VD kommentar

2017 inleddes med en nyligen lanserad tjänst i Oman, Renna Talk, samt
förberedelser för ytterligare en operatör, FRiENDi Mobile, att
lansera sin tjänst, FRiENDi VoIP. Redan under januari lanserades
denna andra tjänst i Oman.

Vi har under årets första halvår sett intäkterna från de första
månadernas drift av tjänsterna, vilka anses vara relativt blygsamma.
Tjänsterna anses fortfarande vara under lansering hos operatörerna.
Detta innebär att operatörerna känner av mottagandet hos slutkunderna
för att anpassa erbjudanden till efterfrågan innan mer aggressiv
marknadsföring utförs. Vi arbetar tillsammans med lanserande
operatörer med att justera tjänster och erbjudanden för att på bästa
sätt nå och attrahera slutkunderna. Fokus är på migrantarbetare med
stora behov av kommunikation till utlandet.

Under mars och april 2017 genomförde bolaget en företrädesemission och
en kvittningsemission riktad till bolagets fordringsägare.
Emissionerna stärkte bolagets balansräkning, sänkte de finansiella
kostnaderna och underlättar för bolaget i framtida affärsrelationer.

Vi har under början av året ökat marknadsaktiviteterna för att
marknadsföra våra senaste lanseringar och visa hur vi snabbt och
enkelt kan erbjuda andra operatörer motsvarande produkter och
tjänster. Vi riktar oss i första hand till mobiloperatörer med en
internationell profil. Som ett led i detta har vi anlitat en konsult
med stor erfarenhet av global telekomförsäljning samt påbörjat en
bredare marknadsaktivitet för att bygga flertalet parallella spår på
fler marknader.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/challenger-mobile/r/delarsrapport-januari---ju...
http://mb.cision.com/Main/11604/2331963/712921.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.