Du är här

2017-05-24

Challenger Mobile: Delårsrapport januari - mars 2017

Challenger Mobile AB (publ)
Delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-03-31

Sammanfattning av första kvartalet
Nettoomsättningen: 84 tkr (0,4 tkr).
Resultat efter efter skatt: -578 tkr (-710 tkr).
Resultat per aktie: -0,5 öre/aktie
Omsättningsökningen består av nya intäkter från kopplade samtal i
Oman. I huvudsak är omsättningen hänförlig till den första
lanseringen i Oman. Minskade räntekostnader från refinansiering av
lån har vidare sänkt kostnaderna.

Väsentliga händelser under första kvartalet
- Tjänsten FRiENDi VoIP lanserades publikt i Oman under januari 2017.
Detta är den andra tjänsten som lanserats i Oman baserad på bolagets
installation i landet.

- Bolaget genomförde under i mars 2017 en företrädesemission med syfte
att stärka balansräkningen. Nyemissionen fulltecknades och tillför
bolaget 11,2 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen registrerades
efter kvartalets slut och är därför inte beaktad i denna rapport.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
- Genomfördes kvittningsemission om 7 814 226 aktier serie B riktad
till fordringsägare i bolaget. Emissionen genomfördes till samma pris
som den tidigare företrädesemissionen.

- Marknadsaktiviteterna har ökats och som ett led i detta har en
erfaren konsult anlitats för att bistå i säljarbetet av bolagets
tjänster till operatörer och tjänsteleverantörer.

VD kommenterar
2017 inleddes med en nyligen lanserad tjänst i Oman, Renna Talk, och
full beredskap för att säkerställa problemfri uppstart och drift.
Tjänsten rullade på bra och användarna installerade apparna i ökande
takt. Detta satte fart hos konkurrerande FRiENDi Mobile som lanserade
sin tjänst, FRiENDi VoIP, redan under januari. Hittills har FRiENDi
endast lanserat tjänsten i mindre omfattning. Vi förväntar oss
väsäntligt ökade volymer från FRiENDi. Vi har under kvartalet sett
intäkterna från de första månadernas drift av dessa system, med
merparten från den första lanseringen med av Renna Talk. Vi arbetar
nu tillsammans med lanserande operatörer för att fler skall
attraheras av tjänsterna och öka volymerna av samtal vilket även
skulle generera ökade intäkter för Challenger.

Under mars 2017 genomfördes en företrädesemission. Emissionen
fulltecknades och tillförde bolaget Emissionen 11,2 MSEK efter
emissionkostnader. Bolaget följde sedan upp med en kvittningsemission
riktad till ett antal fordringsägare för att ytterligare stärka
balansräkningen. Jag vill tacka alla som medverkade i emissionerna
som nu stärkt bolaget inför framtida affärer och möjliggör drift
under tiden vi bygger egna intäkter från nyligen lanserade och
framtida tjänster.

Vi har under början av året ökat marknadsaktiviteterna för att
marknadsföra våra nya lanseringar och visa hur vi kan erbjuda andra
operatörer motsvarande produkter och tjänster. Som ett led i detta
har vi anlitat en konsult med stor erfarenhet av global
telekomförsäljning samt påbörjat en bredare marknadsaktivitet för att
bygga flertalet parallella spår på fler marknader.

Johan Meijer
VD, Challenger Mobile AB

För ytterligare information kontakta:
VD Johan Meijer Tel 0736-207 520 E-post
johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist Tel 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com
Stockholm den 24 maj 2017

Challenger Mobile AB
Styrelsen och verkställande direktören

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/challenger-mobile/r/delarsrapport-januari---ma...
http://mb.cision.com/Main/11604/2273146/679411.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.