Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

Chemometec A/S: Rekordhøj vækst og driftsresultat

MEDDELELSE NR. 169
 

 

Årsrapport 2018/19

 
ChemoMetec har i 2018/19 opnået en vækst i omsætningen på 56% samt en vækst
i driftsresultatet (EBITDA) på 116%. Fremgangen er en følge af vækst i alle
regioner, herunder især en væsentlig vækst inden for forretningsområdet
cellebaseret immunterapi, samt en effektiv udnyttelse og styring af
ressourcer og omkostninger.

Immunbaseret celleterapi er fortsat den primære vækstdriver
Den hastige udvikling af nye behandlingsmetoder inden for cellebaseret
immunterapi
er fortsat i det forløbne år, og det er især succes med at sælge produkter
til kunder inden for dette felt, der har trukket den høje vækst i
omsætningen. ChemoMetec har over de seneste år satset intensivt på dette
vækstområde, og er lykkedes med at opbygge en unik position for
celletællingsproduktet NC-200. Strategien er at være en del af den samlede
udviklingsproces helt fra start og på denne måde være en integreret del af
de samlede behandlingspakker, når nye behandlinger skal godkendes og
derefter anvendes.

Løbende styrkelse af produktpaletten
Sideløbende med den store aktivitet på salgsfronten har ChemoMetec arbejdet
på udviklingen af et nyt instrument til celletælling, NC-202. Produktet er
teknologisk set baseret på den avancerede Xcyto-teknologi, og dermed er der
i et stort omfang foretaget genbrug af mange af de software-features, der
er udviklet i forbindelse med Xcyto-produktet. På sigt betyder dette blandt
andet, at det vil være muligt at imødekomme flere af kundernes ønsker om at
kunne kontrollere instrument og datastrøm, samt muligheder for den enkelte
bruger for at tilpasse skærmvisninger til egne behov. En anden af
forbedringerne er den kortere analysetid, som reduceres fra omkring 45
sekunder til omkring 30 sekunder sammenlignet med NC-200. NC-202 forventes
lanceret i løbet af september 2019.

Arbejdet med produktforbedringerne til Xcyto 5 og 10 er fortsat i
regnskabsåret. Som omtalt i årsrapporten for 2017/18 er der igangsat to
delprojekter, som har til formål at implementere to større
produktopgraderinger af Xcyto 5 og 10. Begge delprojekter forventes
afsluttet i løbet af 2019, og det er besluttet at afvente opgraderingen af
Xcyto 5 og 10, inden fornyede salgsressourcer sættes ind.

Der er ligeledes i regnskabsåret anvendt en del ressourcer på udvikling af
ChemoMetecs kommende højkadence celletæller, XcytoMatic. XcytoMatic, der
også er baseret på Xcyto-teknologi, skal supplere den nuværende
produktpalet og er rettet mod celletællingsmarkedet primært inden for
farmaceutisk procesudvikling og produktion, hvor den vil komme til at
konkurrere med andre produkter inden for dette felt. Instrumentet bliver
udstyret med en genbrugs-flowkyvette, og forbrugsvarerne til instrumentet
består af engangsprøverør og reagenser. I regnskabsåret er en
funktionsmodel af XcytoMatic blevet udviklet og grundigt testet, både
internt og eksternt hos potentielle kunder. Resultaterne fra disse tests er
overordnet set særdeles positive. På basis af de opnåede testresultater og
feedback fra potentielle kunder er der fastlagt en række specifikationer
for produktet, hvorefter selve prototypefasen blev indledt i slutningen af
regnskabsåret.

Økonomiske resultater

* ChemoMetecs omsætning blev i 2018/19 på DKK 175,5 mio. svarende til
en stigning på 56%.
* Omsætningen har været stigende i alle regioner, og der eksporteres
til mere end 100 lande.
* Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 63%, mens omsætningen af
forbrugsvarer steg med 44%.
* Driftsresultatet (EBITDA) blev på DKK 64,9 mio., og EBITDA-marginen
blev på 37,0% (2017/18: DKK 30,1 mio. og 26,7%).
* Årets resultat blev på DKK 41,8 mio. svarende til DKK 2,69 pr. aktie
(2017/18: DKK 18,2 mio. og DKK 1,17 pr. aktie).
* Både omsætning og EBITDA ligger væsentligt over forventningerne
offentliggjort i forbindelse med årsrapporten for 2017/18, hvilket
skyldes en højere end forventet omsætning kombineret med en stram
styring af omkostningerne.
* Det indstilles til generalforsamlingen, at der for første gang i
ChemoMetecs historie udbetales udbytte til aktionærerne. Det
foreslåede udbytte er på DKK 3 pr. aktie og skal ses på baggrund af
flere års gode resultater.

             
Forventninger

* ChemoMetec forventer i regnskabsåret 2019/20 en fortsat vækst i
salget til kunder inden for LCF-markedet (Life science research,
Cellebaseret immunterapi og Farmaceutisk proces- og
kvalitetskontrol). Det forventes, at det nye instrument til
celletælling, NC-202, vil bidrage til salgsvæksten.
* ChemoMetec forventer i 2019/20 en omsætning i niveauet DKK 193-202
mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 60-66 mio.
* ChemoMetec forventer i 2019/20 at investere ca. DKK 30 mio. i blandt
andet produktudvikling, patenter og produktionsanlæg.

         
?2018/19 har været et særdeles godt år for ChemoMetec, hvor vi fortsat har
styrket vores markedsposition og vundet markedsandele. Markedsforholdene
inden for vores kernesegmenter er gunstige, og vi forventer at kunne
fortsætte ad vækstsporet i de kommende år - om end vi ikke forventer en
vækst på samme niveau som i det forløbne år, der har været helt
exceptionelt. I det kommende år vil vi både have fokus på at fastholde
væksten i omsætningen af vores eksisterende produkter inden for
celletælling, specielt inden for cellebaseret immunterapi, og på
lanceringen af NC-202. Vi forventer, at kunderne inden for cellebaseret
immunterapi vil have stor interesse i det nye instrument, som tilbyder en
række forbedringer i forhold til NC-200 ? blandt andet kortere
analysetider.? siger administrerende direktør Michael Eising.

Årsrapport 2018/19 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover
kan årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com

.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 48 13 10 20

Om ChemoMetec A/S
ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og
celleanalyse. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik, og
ChemoMetecs analyseinstrumenter henvender sig til forskellige
markedssegmenter, blandt andet inden for farma, biotek og landbrug.
ChemoMetecs kerneteknologi består i at fotografere en præpareret væskeprøve
gennem et mikroskop og derefter gennemføre en automatisk celletælling og
-analyse ved hjælp af digital billedbehandling. Denne teknologi giver
mulighed for at tælle og analysere et stort antal celler med særdeles høj
præcision og til konkurrencedygtige priser.

Se også www.chemometec.com.

 

Hoved- og nøgletal

T.DKK 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
HOVEDTAL          
Nettoomsætning 61.239 85.232 90.329 112.687 175.513
Driftsresultat (EBITDA) 11.399 22.628 15.865 30.072   64.888
Resultat af primær drift (EBIT) 5.828 15.897 10.419 24.284   54.079
Resultat af finansielle poster 844 -2.125 -1.767 -982   -368
Årets resultat 7.948 10.483 7.486 18.215   41.845
Totalindkomst 8.110 10.499 7.528 18.204   41.849
Egenkapital 46.350 56.849 64.377 73.010 173.341
Balancesum 63.466 90.379 97.620 113.995 238.215
Inv. i materielle anlægsaktiver 4.523 22.285 3.042 5.513   15.156
Inv. i immaterielle anlægsaktiver 4.463 7.606 7.548 10.949   11.911
Nettoarbejdskapital 9.093 12.346 17.450 20.448   26.813
Investeret kapital 30.479 62.771 72.689 82.880 100.195
Nettorentebærende gæld -3.060 8.351 9.675 10.203  -79.740
 

NØGLETAL          
Overskudsgrad EBIT-margin (%) 9,5 18,7 11,5 21,5 30,8
EBITDA-margin (%) 18,6 26,5 17,6 26,7 37,0
Afkast af inv. kapital (%) 18,0 33,6 15,4 31,2 59,1
Nettooms./investeret kapital 1,9 1,3 1,2 1,4 1,8
Nettorentebærende gæld/EBITDA -0,3 0,4 0,6 0,3 -1,2
Finansiel gearing -0,1 0,1 0,2 0,1 -0,5
Egenkapitalens forrentning (%) 17,8 20,3 12,4 26,5 34,0
Nettoresultat pr. aktie, EPS (DKK) 0,5 1,0 0,5 1,2 2,7 
Indre værdi pr. aktie (DKK) 2,7 3,0 3,7 4,2 10,0
Børskurs pr. aktie ultimo (DKK) 17,3 33,8 32,5 61,0 158,0
Antal medarbejdere (gennemsnit) 39 46 65 69 85

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med
Finansforeningens ?Anbefalinger & Nøgletal?.

 

Vedhæftede filer

* ChemoMetec Årsrapport 2018_19

* Meddelelse 169 - Årsrapport 2018_19

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.