Du är här

2017-05-18

ChemoTech: Förslag till principer för utseende av valberedning i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("Bolaget") är sedan
tidigare kallade till extra bolagsstämma onsdag den 31 maj 2017 kl.
15.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund med följande
dagordning.

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringspersoner

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed
sammanhängande ändring av bolagsordningen

8.
Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning
av det förlängda räkenskapsåret

9.
Stämmans avslutande

Styrelsen har beslutat att, i tillägg till ovan, föreslå att
aktieägarna på stämman godkänner följande principer för utseende av
valberedning inför nästa ordinarie bolagsstämma.

Valberedningen skall utses senast sex månader före den ordinarie
bolagsstämman och bestå av representanter för de tre största ägarna
per den 31 augusti. Skulle någon avstå från att deltaga går rätten
att deltaga till nästa ägare i storleksordning. Skulle någon ägare
blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två
månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen
och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till
valberedningen.

Lund i maj 2017

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, VD, Tele: +46 (0)10-218 93 00, E-mail: info@chemotech.se
Cajsa Wramdemark, CFO, Tele: +46 (0)10-218 93 00, E-mail:
cmw@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på
stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering
av IQWaveTM är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger
en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. Med
huvudkontor i IDEON Science Park i Lund befinner vi oss mitt i det
stimulerande vetenskapliga mötet mellan Skåne University Hospital och
Medicon Village. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ
First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är
bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/chemotech/r/forslag-till-principer-for-utseend...
http://mb.cision.com/Main/14967/2268245/676234.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.