Du är här

2017-08-24

Cherry: Cherrys delårsrapport andra kvartalet 2017 - Stärkt plattform för fortsatt lönsam tillväxt

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2017

· Koncernens intäkter ökade med 179% och uppgick till 536 Mkr (192),
varav den organiska tillväxten uppgick till 37%.

· Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 524% till 93 Mkr
(15) och EBITDA-marginalen uppgick till 17,3% (7,7).

· Periodens resultat uppgick till 15 Mkr (8).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 kr
(0,04) respektive 0,03 kr (0,04).

· Förvärvet av resterande 51% av aktierna i ComeOn Malta Ltd
slutfördes och ytterligare säkerställda obligationer emitterades om
nominellt 134,5 miljoner euro.

· 25% av spelutvecklingsbolaget Highlight Games förvärvades, med en
option på att förvärva ytterligare 26%. Köpeskillingen för den
initiala andelen uppgick till 27 Mkr.

SAMMANFATTNING JANUARI - JUNI 2017

· Koncernens intäkter ökade med 192% och uppgick till 1 077 Mkr
(369), varav den organiska tillväxten uppgick till 40%.

· Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 334% till 176 Mkr
(40) och EBITDA-marginalen uppgick till 16,3% (11,0).

· Periodens resultat uppgick till 51 Mkr (26).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,27 kr
(0,20) respektive 0,26 kr (0,20).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 3 juli genomfördes en aktiesplit 1:5, oavsett serie.
· Den 17 augusti justerade Cherry sin helårsprognos och förväntar
sig nu att koncernen under 2017 genererar intäkter om cirka 2 500 Mkr
och EBITDA förväntas uppgå till cirka 480 Mkr.

KOMMENTAR I KORTHET FRÅN ANDERS HOLMGREN, VD CHERRY

"Vi fortsätter vara en lönsam snabbväxare även om integrationen av
ComeOn! ännu inte nått full positiv effekt. Genom att ytterligare
diversifiera och konsolidera vår verksamhet stärktes vår plattform
och därmed förutsättningarna för en långsiktig hävstång. Cherry
visade en stark utveckling i det andra kvartalet och intäkterna ökade
med 179% till 536 Mkr, varav 37% var organisk tillväxt. Vi fortsätter
växa med en god lönsamhet. EBITDA ökade med 524% till 93 Mkr och
EBITDA-marginalen uppgick till 17,3%.

Affärsområdena Spelutveckling och Prestationsbaserad marknadsföring
sticker ut positivt samtidigt som Nätspel inte levererar helt enligt
plan. Nätspel fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet.
Intäkterna ökade med 241% till 437 Mkr, varav 31% var organisk
tillväxt. EBITDA förbättrades från 5 Mkr till 62 Mkr jämfört med
samma kvartal i fjol, vilket ökade EBITDA-marginalen från 4% till
14%. Den snabba sammanslagningen av nätspelsverksamheterna till
ComeOn! har medfört ett starkt fokus på integration vilket påverkade
tillväxten. Vi kan också konstatera att satsningar på marknadsföring
inte gett förväntad effekt. Det råder samtidigt en hög aktivitet med
en mängd initiativ som både stärker och utvecklar affärsområdets
organisation och erbjudande. Vår bedömning är att framtiden för
ComeOn! ser ljus ut, men integrationen tar lite längre tid än
planerat.

Yggdrasil hade ett mycket starkt andra kvartal och intäkterna ökade
med 103% till 40 Mkr och EBITDA marginalen uppgick till 44%. Ett
antal nya viktiga kundlicensavtal tecknades med nya operatörer och
fler innovativa spel lanserades. Yggdrasil gick också live med sina
spel på den reglerade italienska marknaden under kvartalet.

Game Lounges verksamhet inom prestationsbaserad marknadsföring
fortsätter växa i snabb takt med god lönsamhet. Intäkterna ökade med
164% till 33 Mkr och EBITDA-marginalen ökade med 540% till 62%. Under
det andra kvartalet ökade besökarna på samtliga marknader liksom nya
deponerade kunder, trots lägre satsningar på marknadsföring än
föregående kvartal. Planen att expandera verksamheten på flera nya
marknader fortsätter.

Sammanfattningsvis visade andra kvartalet på en fortsatt positiv trend
för Cherry och inledningen av det tredje kvartalet har varit stark.
Vi har ytterligare diversifierat vår verksamhet, genom förvärvet av
25% av spelutvecklingsbolaget Highlight Games. Samtidigt visar både
satsningar och antalet förvärvskandidater på en stor återstående
potential. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att vidare förädla
vår portfölj av investeringar, som täcker hela värdekedjan för spel."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO +46 765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of IR & Communications, +46 708 807
173, carolina.stromlid@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, den 24 augusti 2017 kl.08.30.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963
vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och
utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag
bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade
affärsområden, Nätspel via ComeOn!, Prestationsbaserad Marknadsföring
via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via
Yggdrasil Gaming och Highlight Games, samt Restaurangcasino via
Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och
genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry
sysselsätter drygt 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare.
Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cherry/r/cherrys-delarsrapport-andra-kvartalet...
http://mb.cision.com/Main/6923/2332311/713235.pdf
http://mb.cision.com/Public/6923/2332311/a34d32a2eb32cb7e.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.