Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Cherry: Kommuniké från årsstämma i Cherry AB (publ)

Cherry AB (publ) årsstämma avhölls 12 maj 2016 i Redeye AB:s lokaler
klockan 16.30, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

Utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget
och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret
2015. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för
räkenskapsåret 2015 och att årets vinst skulle balanseras i ny
räkning.

Styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma beslutades om omval av Morten Klein, Anna Bergius, Gunnar
Lind, Magnus Berglind, Johan Moazed, Anders Holmgren och Rolf
Åkerlind. Det beslutades att Rolf Åkerlind skall vara styrelsens
ordförande.

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 1
330 000 kronor, varav 370 000 kronor till styrelseordföranden och 160
000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisor beslutades att välja revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Alexander Lyckow
som huvudansvarig revisor. Det beslutades att ersättning till
revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av
bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015. Det antecknades
att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier,
liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman
2015 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas.

Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till
ledande befattningshavare utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda
mål skall kunna utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag,
enligt Bilaga 2, om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och
beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner i Yggdrasil Holding
Limited

Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna tidigare utfärdade
teckningsoptioner i Yggdrasil Holding Limited ("Yggdrasil Holding")
samt hittills genomförda överlåtelser av aktier i samband med
utnyttjande av sådana teckningsoptioner.

Fullständigt årsstämmoprotokoll återfinns på bolagets hemsida:

http://cherry.se/bolagsstammor-och-protokoll/

Stockholm i 13 maj 2016,

CHERRY AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Burvall, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), telefon 08-514 969
52, 0709-279 632, fredrik.burvall@cherry.se

Gunnar Modalen, Head of Investor Relations & Communication Cherry AB
(publ), telefon 0702 - 802 636, gunnar.modalen@cherry.se

Cherry i korthet

Cherry är ett spelföretag grundat 1963 som erbjuder casino och
lotterier på nätet (www.CherryCasino.com, www.EuroLotto.com,
www.EuroSlots.com, www.SpilleAutomater.com, www.NordicSlots.com,
www.NorgesSpill.com, www.SveaCasino.com,

www.SuomiAutomaatti.com, www.Sunmaker.com och www.SunnyPlayer.com),
affiliate-verksamhet genom Game Lounge samt utveckling av spel
(www.Yggdrasil.com) via bolag från Malta. Cherry är marknadsledande
inom casino på restauranger och nattklubbar i Sverige. Cherry
sysselsätter runt 800 personer och har drygt 3 800 aktieägare.
Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cherry/r/kommunike-fran-arsstamma-i-cherry-ab-...
http://mb.cision.com/Main/6923/2008765/515508.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.