Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

Christian Berner Tech Trade: Christian Berner Tech Trade - Delårsrapport 2016 Q3

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG (JULI - SEPTEMBER 2016)

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 97,0 (108,0)
MSEK.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,7 (6,2) MSEK.
· EBITA uppgick till 6,1 (6,5) MSEK.
· EBITA-marginalen ökade till 6,3 (6,1) procent.
· Orderingången uppgick till 97,3 (94,0) MSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21
(0,26) SEK.

· Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 33,0
(37,3) procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital var 6,6 (7,3) MSEK. Totala kassaflödet för perioden
var -1,5 (3,7) MSEK inkl. förvärv på 18,2 MSEK och ett förvärvslån på
10,0 MSEK.

· Kostnader för bolagets planerade listbyte uppgick till 0,8 MSEK i
perioden.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

· Under kvartalet fattades beslut om nya finansiella mål, där
EBITA-marginal ersätter tidigare EBITDA-mål samt målet för tillväxt
och avkastning på eget kapital justeras.

· Bolaget förvärvade två bolag, Fillflex AB och PlastKapTekSverige
AB som konsolideras i räkenskaperna i Q3.

NIO MÅNADER I SAMMANDRAG(JANUARI - SEPTEMBER 2016)

· Nettoomsättningen för de nio första månaderna var 313,0 (327,2)
MSEK.

· Rörelseresultatet ackumulerat uppgick till 19,9 (16,0) MSEK,en
tillväxt om 24,1 procent.

· EBITA ökade till 20,9 (17,0) MSEK motsvarande en tillväxt om 22,7
procent.

· EBITA-marginalen var 6,7 (5,2) procent.
· Orderingången uppgick till 320,6 (329,9) MSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,76
(0,65) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital ackumulerat var 18,5 (18,3) MSEK. Totalt kassaflöde de
första 9 månaderna var -14,7 (3,0) MSEK.

· Rörelseresultatet för perioden belastas av kostnader på 2,9 MSEK
för bolagets planerade listbyte.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

· Inga för koncernen väsentliga händelser efter rapportperiodens
slut.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336
69 10

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336
69 86

E-post: anna.boqvist@christianberner.com
www.christianberner.c (http://www.christianberner.se/)om
Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober 2016 kl.11.00 CET.

Certified Adviser: Remium Nordic AB, tel +46 8 454 32 00

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) - noterat på Nasdaq First
North har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi
erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på
miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner
i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i
hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian
Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom
dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt
produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner
finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/christian-berner-tech-trade/r/christian-berner...
http://mb.cision.com/Main/10083/2104136/576986.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.