Du är här

2018-08-21

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics förvärvar I-Window och dess teknologi samt tar över befintlig anbudsbas om cirka 70 ...

ChromoGenics AB (publ) har ingått avtal om att förvärva inkråmet av
I-window International AB för att bredda produktportföljen och stärka
säljorganisationen samt få en anbudsbas om cirka 70 MSEK för
retro-fit projekt med goda möjligheter att konkretiseras under åren
2019-2021.

ChromoGenics har idag tecknat avtal att förvärva verksamhet och patent
i I-window International AB. Förvärvet sker som en inkråmsaffär där
patent, varumärke, personal och anbudsvolym om cirka 70 MSEK
medföljer. Avtalet sker via en så kallad earn-out modell.

I-Window marknadsför och säljer en egenutvecklad isolerglasprodukt med
unika egenskaper och tillför ChromoGenics en statisk solskyddsprodukt
som kompletterar bolagets dynamiska glasprodukt ConverLight®. I
framtiden kan även teknologierna kombineras till en gemensam
solskyddsprodukt.

I-Window teknologin är patenterad i Sverige och en internationell
patentansökan är inlämnad. All produktion och projektinstallationer
sker via underleverantörer.

I Sverige har ca 10 000 I-Window glas installerats hos flera av
Sveriges större fastighetsägare som Humlegården, Vasakronan,
Handelsbanken, Svenska Kyrkan, Hemsö, Fabege, Folksam med flera.

Genom förvärvet tillförs ChromoGenics utöver produkten också en
förstärkning av försäljningsorganisationen med tre nya personer som
arbetat upp en anbudsbas om cirka 70 MSEK med hög sannolikhet att
generera beställningar med leverans under 2019-2021.

"Med ChromoGenics i spetsen ges möjligheter till större marknader och
expansion av vår produkt samt att personal får stöd av administrativa
funktioner för mer tid till försäljning och projektledning," säger
Joachim Jensen Styrelseordförande I-window International AB.

"Med I-Window breddar vi vårt produktutbud och stärker vår
säljorganisation. Produkterna i de bägge bolagen kompletterar
varandra mycket väl och vi ser goda utvecklingsmöjligheter kring
gemensamma produkter. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att
leverera ett större erbjudande och komma närmare vår slutkund.
Sammantaget kommer affären öka tillväxten inom bolaget och göra oss
mer kompletta inom vårt erbjudande. Avtalet sker via en earn-out
modell vilket ger oss ett gemensamt starkt fokus inför framtiden. Vi
välkomnar det nya gänget till ChromoGenics och ser fram emot ett gott
samarbete," säger Jerker Lundgren VD ChromoGenics.

Förvärvet av inkråmet planeras till 1 september 2018 till en summa om
cirka 4,2 MSEK. Ca 0,7 MSEK av köpeskillingen kommer emellertid att
användas av I-window International AB för att teckna 1 000 000 nya
aktier i ChromoGenics till rådande marknadskurs via en riktad
emission. 1,5 MSEK av köpeskillingen kommer att erläggas vid
tillträdesdagen och 2 MSEK av köpeskillingen är villkorad av uppnådd
leverans/fakturering och projektmarginal inom förutbestämd
tidsangivelse och nivå. I samband med förvärvet kommer även 2 000 000
teckningsoptioner att ges ut till I-window International AB.
Teckningsoptionerna kan utövas till 2 kronor/aktie och löper till och
med den 31 december 2021. Den förvärvade rörelsen förväntas generera
positivt resultat till vinst per aktie från och med slutet av 2019.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl 08.30 CET.

Om I-Window International AB
I-Window International AB är ett företag som fokuserar på att skapa glas till fastigheter med höga krav på energibesparing och inneklimatet för sina hyresgäster. Sänk era kostnader och koldioxidutsläpp med glas från I-Window. www.i-window.se

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart
solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight®
bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016
påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i
Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser. www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/chromogenics-forvarva...
http://mb.cision.com/Main/15418/2596648/894738.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.