Du är här

2018-08-17

Cimco Marine: Preliminärt resultat för Cimco Marine AB (publ) Q2 2018 och planerad kapitalanskaffning

Baserat på preliminära uppskattningar för andra kvartalet 2018 ökade
Cimco Marine AB (publ) omsättningen till 19,5 MSEK (6,8 MSEK).
Periodens resultat uppgår till -25,2 MSEK (-12,2 MSEK).

Sammanfattning av preliminärt resultat för Q2 2018:

Overview
CIMCO MARINE AB 1 Apr 2018 - 1 Apr 2017 - 1 Jan 2018 - 1 Jan 2017 - 1 Jan 2017 - 1 Jan 2016 -
30 Jun 2018 30 Jun 2017 30 Jun 2018 30 Jun 2017 31 Dec 2017 31 Dec 2016
(amount in KSEK)

Nettomsättning 19 483 6 819 27 793 13 076 14 602 6 878
Periodens resultat -25 299 -12 216 -54 791 -21 725 -50 979 -27 088
Totalt eget kapital 112 675 103 298 112 675 103 298 137 901 19 148
Totala tillgångar 239 448 170 668 239 448 170 668 182 053 118 240
Banktillgodohavande 41 348 41 376 41 348 41 376 14 170 9 041
(inkl i Totala
tillgångar)
Soliditet 47% 61% 47% 61% 76% 16%
Totalt utestående 26 101 617 19 768 290 26 101 617 19 768 290 24 101 617 13 311 920
aktier
Genomsnittligt 26 101 617 17 348 290 24 819 425 15 330 105 18 905 175 11 294 410
antal
aktier
Resultat per aktie -0,97 -0,70 -2,21 -1,42 -2,70 -2,40
Antal anställda
23 30 23 30 31 14
Producerade enheter 90 23 140 48 55 25
Sålda enheter 86 23 126 48 55 25

Andra kvartalet 2018 är Cimcos bästa kvartal vad gäller försäljning
och produktion. Under perioden har Cimco producerat 90 enheter,
vilket innebär att Cimco har producerat totalt 220 enheter sedan
produktionsstarten 2016. I förra veckan återupptogs produktionen
efter sommaruppehållet med målsättningen att från och med slutet av
september ha en produktionstakt på 25 enheter i veckan. Produktionen
av 200-hästarsenheten är planerad att återupptas i slutet av
september.

Den ökade förlusten jämfört med föregående period beror på lägre
försäljningspris per enhet (alla enheter som sålts under 2018 är 150
hk medan alla enheter som såldes under 2017 var 200 hk) och högre
kostnader hänförliga till produktförbättringar och utveckling.
Ambitionen är att inom kort öka försäljningspriset och minska
inköpskostnaderna i takt med att volymerna ökar.

Cimco diskuterar med flera investerare om ytterligare finansiering för
att möta det ökade rörelsekapitalbehovet i samband med den ökande
produktionstakten under 2018. Styrelsen har beslutat att
offentliggöra det preliminära resultatet för Q2 2018 för att ge alla
investerare tillgång samma information.

Cimco Marine kommer att offentliggöra sin fullständiga kvartalsrapport
för andra kvartalet 2018 den 31 augusti 2018.

- Vi går nu in i ett spännande skede med tillväxt i företaget. Jag ser
fram emot att öka produktionen för att nå vårt uttalade mål att
producera 25 enheter i veckan samt återuppta produktionen av vår
200-hästarsmotor, säger Andreas Blomdahl, CEO Cimco Marine.

För ytterligare information kontakta:

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98
99

Myron Mahendra, CFO och EvP med ansvar för administration och HR,
myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17
augusti 2018, kl. 07:30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco
Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor
till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i
hela världen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cimco-marine/r/preliminart-resultat-for-cimco-...
http://mb.cision.com/Main/16067/2594086/893059.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.