Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Cinnober Financial Technology AB: Bokslutskommuniké - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2015-01-01 - 2015-12-31

· Nettoomsättning för året uppgick till 300,5 MSEK (270,1 MSEK).
· Rörelseresultat för året uppgick till 17,7 MSEK (-3,4 MSEK).
· Resultat före skatt för året uppgick till -22,0 MSEK (0,6 MSEK).
Bokförda värden avseende två olika aktieinnehav i externa bolag
skrevs under det tredje kvartalet ned i sin helhet med sammanlagt
36,8 MSEK. Detta innebar en negativ resultatpåverkan av
engångskaraktär, men varken koncernens operativa resultat eller
kassaflöde påverkades av nedskrivningarna.

· Resultat per aktie före utspädning för året uppgick till -4,26 SEK
(0,21 SEK).

· Andelen återkommande intäkter uppgick under året till 61 % av
nettoomsättningen*.

· Styrelsen kommer att inför årsstämman ta fram ett förslag på
vinstdisposition för räkenskapsåret 2015. Detta förslag kommer att
framgå i kallelsen till årsstämman.

· ASX, en av världens tio största marknadsplatser, har valt Cinnober
som leverantör av nytt handelssystem för såväl aktie- som
derivathandel. Affären kategoriseras som stor**.

· Med över 2 MEUR delfinansierar Europeiska kommissionen Cinnobers
projekt för att vidareutveckla och anpassa bolagets clearingteknologi
till europeiska banker.

· Cinnober har genomfört en stor designstudie hos en av världens
största börser avseende clearingsystem. Avtal förväntas signeras inom
kort.

* För bättre jämförbarhet mellan perioder har vidarefakturerade
kostnader exkluderats ur nettoomsättningen vid beräkning av
återkommande intäkter.

** Se kommersiella definitioner s.15 i fullständig bokslutskommuniké
"De positiva signalerna i marknaden har blivit allt tydligare under
det gångna året," säger vd Veronica Augustsson i en kommentar.
"IT-investeringarna ökar i finansbranschen och stimuleras av
förändrade regleringar och krav på ökad effektivitet. Dessa behov
skapar efterfrågan på modern teknologi. De positiva signalerna
återspeglas i att vår nettoomsättning för det fjärde kvartalet
uppgick till 90,8 MSEK, vilket är en ökning på 24,8 MSEK jämfört med
motsvarande kvartal 2014, samtidigt som rörelseresultatet uppgick
till 8,7 MSEK att jämföra med -6,2 MSEK under samma kvartal
föregående år."

Bilaga: Bokslutskommuniké 2015-01-01 - 2015-12-31

Informationen är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna
finansiella rapport publicerades den 25 februari 2016, klockan 11:00.

För ytterligare information kontakta
Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08 503 047 00,
veronica.augustsson@cinnober.com

Kort om Cinnober

· Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel,
riskhantering och andra finansiella tjänster.

· Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus,
banker och mäklarhus.

· Grundades 1998, har i dagsläget drygt 250 medarbetare (exklusive
konsulter) representerande ett trettiotal nationaliteter.

· Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning,
marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och
marknadsövervakning.

· Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod:
SE0000778474). Avanza är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cinnober-financial-technology-ab/r/bokslutskom...
http://mb.cision.com/Main/5529/9924587/481945.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.