Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Cinnober Financial Technology AB: Rapport från Cinnobers årsstämma 2017

Cinnober Financial Technology AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj
sin årsstämma under ordförandeskap av advokat Thomas Nygren. Stämman
fattade bland annat följande beslut.

· Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och
koncernen.

· Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen bifölls, vilket
innebar att årets vinst balanserades i ny räkning.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2016.

· Stämman omvalde sex styrelseledamöter: Nils-Robert Persson, Patrik
Enblad, Cecilia Lager, Peter Lenti, Staffan Persson och Helena
Westin. Nils-Robert Persson utsågs till styrelsens ordförande.

· Stämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, med huvudansvarig revisor Svante Forsberg.

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en
uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen, varigenom varje
befintlig aktie delas upp på tre aktier (3:1). Efter uppdelningen
kommer antalet aktier att uppgå till 22 431 105, vardera med ett
kvotvärde om 0,33 kronor. Styrelsen bemyndigas besluta om
avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före
den tidpunkt då beslutet registrerats hos Bolagsverket. Uppdelningen
genomförs för att Bolaget ska ha ett ändamålsenligt antal utestående
aktier. Till följd av uppdelningen får Bolaget ett större antal
utestående aktier varför stämman beslutade att ändra bolagsordningen
genom att § 5 i bolagsordningen ges följande lydelse: "Antalet aktier
ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.".

· Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut
om nyemission av aktier medförande en ökning av bolagets aktiekapital
med högst 350 000 kronor. Syftet med detta bemyndigande är att skapa
handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom
befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av
exempelvis företagsförvärv.

Anförandet på stämman av Cinnobers vd och koncernchef Veronica
Augustsson kommer publiceras på bolagets hemsida
www.cinnober.com/investor-relations. Där kommer även protokollet från
årsstämman att publiceras så snart det föreligger i justerat skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Veronica Augustsson
Vd Kommunikationschef
Cinnober Financial Technology AB
08-503 047 00
veronica.augustsson@cinnober.com
(veronica.augustsson@cinnober.com%20%20)

Fredrik Backlund
Cinnober Financial Technology AB
073-403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com (fredrik.backlund@cinnober.com%20)

Om Cinnober Financial Technology
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel,
riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består
främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities
Exchange, B3 (f.d. BM&FBOVESPA), Dubai Gold & Commodities Exchange,
Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London
Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är
listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor.
För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se
www.cinnober.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cinnober-financial-technology-ab/r/rapport-fra...
http://mb.cision.com/Main/5529/2267202/675515.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.