Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Cision: Tilläggsinformation avseende ansökan om avnotering

Såsom tidigare meddelats har styrelsen för Cision AB (publ) ("Cision")
beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX
Stockholm.

Sedan Blue Canyon Holdings AB ("Blue Canyon") fullföljt sitt
erbjudande till aktieägarna i Cision, innehar Blue Canyon per idag ca
74,3 procent av aktier och röster i Cision (med beaktande av bolagets
innehav av egna aktier). Meltwater Drive Sverige AB ("Meltwater"),
vars tidigare lämnade erbjudande till aktieägarna i Cision
återkallats den 16 maj 2014, innehar drygt 15,4 procent av antalet
aktier och röster i Cision.

Resterande minoritetsaktieägare innehar sammanlagt ca 10,3 procent av
det totala antalet aktier och röster. Dessutom har en mycket liten
andel, endast drygt var tionde, av dessa aktieägare ett aktieinnehav
om 100 eller fler aktier. Av resterande ägare har drygt hälften ett
aktieinnehav som inte ens överstiger 10 aktier, enligt uppgift från
Euroclear per den 30 april 2014. Omsättningen i bolagets aktie var
redan före Blue Canyons erbjudande begränsad och efter erbjudandets
slutförande har omsättningen fallit till försumbara nivåer. Mot denna
bakgrund har styrelsen för Cision funnit att det saknas
förutsättningar för en väl fungerande, ändamålsenlig handel i Cisions
aktie som kan motivera att noteringen vidmakthålls.

Styrelsen utgår från att börsen bestämmer sådan tid för avnotering att
Cisions aktieägare ges ändamålsenliga möjligheter att disponera över
sina innehav inför en avnotering.

_________________

Stockholm, 26 maj 2014
Styrelsen för Cision AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Hansson, ekonomidirektör, telefon 08-507 410 11
E-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00

http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om
handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen
lämnades för offentliggörande den 26 maj 2014 klockan 13:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cision/r/tillaggsinformation-avseende-ansokan-...
http://mb.cision.com/Main/329/9591505/249304.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.