Du är här

2018-09-05

Clas Ohlson: Clas Ohlson tremånadersrapport 2018/19

Första kvartalet - 1 maj till 31 juli 2018

? Försäljningen ökade med 10 procent till 1 958 Mkr (1 783), en
organisk tillväxt om 6 procent och en ökning om 3 procent i
jämförbara enheter

? Satsning online ger resultat - försäljningstillväxten uppgick till
60 procent

? Affärssystemet sCORE implementerat

? Strategi omsatt i handlingsprogrammet CO100+, förutom pågående
tillväxtdrivande initiativ, är även effektivitetsförbättrande
åtgärder om 200-250 Mkr hittills identifierade

? Rörelseresultat, inklusive kostnader av engångskaraktär och
kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till 32
Mkr (100)

? Underliggande rörelseresultat uppgick till 62 Mkr (100)

? Resultat efter skatt uppgick till 30 Mkr (77)

? Vinst per aktie uppgick till 0,47 kr (1,22)

? Pär Christiansen tillträdde som ekonomi- och finansdirektör den 1
juli 2018

Händelser efter rapportperiodens slut

? Försäljningen i augusti ökade med 8 procent till 725 Mkr (671), en
organisk tillväxt om 4 procent

? Rörelsemarginalen för innevarande och nästa helår beräknas enligt
tidigare kommunikation att ligga i intervallet 4 - 6 procent

Kommentar från VD

Ett stabilt underliggande resultat i ett utmanande marknadsklimat
Vi har fortsatt implementera vår nya strategi i högt tempo, och
initiativen för lönsam tillväxt genomförs enligt plan. Vi börjar
successivt se positiva effekter av vårt arbete vilket stärker vår
övertygelse om att vi har slagit in på rätt väg.

Förutom en fortsatt hård konkurrens om kundernas plånbok har sommaren
varit väder-mässigt utmanande för detaljhandeln generellt sett. Clas
Ohlson har en styrka i ett relevant sortiment för såväl olika
väderlekar som över tid. Jämfört med utgången av fjärde kvartalet har
lagernivån minskat med cirka 100 Mkr.

Kvartalets kommersiella satsningar driver trafik till våra butiker och
online vilket ger ökad försäljning per kund och kvadratmeter nu och
på längre sikt. Därtill ökar vi omsättningshastigheten av vårt
sortiment och inte minst stärker vi positionen ytterligare i vår
breda kundbas inför julhandeln. För kvartalet levererar vi ett
stabilt underliggande rörelseresultat om 62 Mkr (100).

Strategin har konkretiserats i handlingsprogrammet CO100+
Vägen framåt omfattar ett fortsatt tydligt fokus på ett antal utvalda
strategiska initiativ inom områdena "skapa ett unikt kunderbjudande,
ge service i världsklass samt förenkla och effektivisera
verksamheten". Allt för att leverera på de fastställda målen om en
organisk tillväxt på 5 procent och en rörelsemarginal på 6-8 procent.

Som tidigare kommunicerats investerar vi 1-2 procentenheter av
rörelsemarginalen i våra strategiska initiativ under en tvåårsperiod,
vilket innebär att rörelsemarginalen beräknas att ligga i intervallet
4-6 procent för innevarande och nästa helår.

Det fortlöpande arbetet innebär att de strategiska initiativen har
konkretiserats i ett handlingsprogram, CO100+. Förutom
tillväxtdrivande initiativ har effektivitets-förbättrande åtgärder
motsvarande cirka 200-250 Mkr hittills identifierats, vilka
successivt kommer att ge effekt under tvåårsperioden 2018/19-2019/20
och med full effekt från och med helåret 2020/21.

Fullt fokus på genomförande
Inom ramen för att utveckla kunderbjudandet samt effektivisera
verksamheten har vi redan nu omsatt ett antal åtgärder till konkret
kundnytta och ökad effektivitet.

Bekvämare för våra kunder
Efter det positiva mottagandet av konceptet Click & Collect i Norge
lanserar vi nu denna bekväma lösning i 92 svenska butiker. Därmed är
Click & Collect introducerat på hela vår nordiska hemmamarknad. Genom
samarbetet med Klarna har vi förenklat utcheckningen för våra
online-kunder.

Fler och fördjupade samarbeten ökar tillgängligheten för våra kunder
Vi har inlett ett flertal strategiska samarbeten för att ge kunderna
bättre tillgänglighet och mer kompletta erbjudanden. I augusti
utvidgade vi samarbetet med MatHem när sortimentet utökades från 700
till 2 000 produkter. Vi ser en stark tillväxtpotential för
"non-food" produkter online, vilket kommer att vara en viktig del i
vårt offensiva tillväxtmål att dubbla vår försäljning online
vartannat år. "Hemma hos" i centrala Oslo, som öppnade i juni, är den
första Clas Ohlson-butik där kunderna kan uppleva delar av
sortimentet i en hemmalik miljö. I höst kommer Clas Ohlson att inleda
ett samarbete med Amazon där vi använder deras plattform för att
erbjuda våra produkter till kunder i Storbritannien.

Ett mer optimerat sortiment
Ett av våra viktigaste initiativ för att öka försäljningen per
kvadratmeter är att säkerställa rätt produktmix. I ett första steg
har vi under sommaren utarbetat en handlingsplan för produkter
motsvarande 50 procent av vår försäljning. Nu inleder vi tester i
våra butiker och påbörjar en dialog med våra leverantörer. Utfallet
kommer att resultera i att produkter successivt utgår och att nya
produkter tillkommer.

sCORE lanserat - ökad intern effektivitet och ökad flexibilitet
sCORE, som initierades 2013/14, är nu i drift. Med sCORE har vi
etablerat en skalbar plattform för att nå effektivitetsvinster i vår
leverantörskedja och centrala administrativa funktioner samtidigt som
vi med ökad flexibilitet kan anpassa sortimentet till olika områden
och kanaler.

Förbättrad kampanjprecision
Med stöd av avancerad dataanalys skräddarsyr vi våra kampanjer på ett
smartare och betydligt mer kostnadseffektivt sätt med beaktande av
produktval och rabattstorlek i förhållande till effekt.

Lönsam tillväxt i 100 år till
Nu fortsätter vi vårt målmedvetna arbete med att ta vara på de
möjligheter som identifierats i vår strategiöversyn som översatts i
ett konkret handlingsprogram. Clas Ohlson har en unikt stark
marknadsposition i Norden. Med en solid finansiell ställning kan vi
under trygga former fortsätta att utveckla

verksamheten, skapa lönsam tillväxt och leverera aktieägarvärde nu och
i framtiden. Med sCORE har vi också etablerat en skalbar plattform
där kraftfulla effektiviseringar inom centrala områden som inköp och
administration kommer att ge konkret avtryck på brutto- och
rörelsemarginal. Det ger även ett ökat handlingsutrymme för att
snabbare kunna lansera nya produkter och tjänster som underlättar
våra kunders vardag i hemmet.

Lotta Lyrå, Vd och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff
Rapporten presenteras onsdagen den 5 september klockan 08:30 på
Drottninggatan 53. För de som inte har möjlighet att närvara kan
presentationen även följas på about.clasohlson.com/rapporter. Det går
också bra att följa presentationen direkt via telefonkonferens. För
att delta, ring: +46856642698 (Sverige), +442030089808
(Storbritannien) eller +18558315948 (US).

För mer information:
Elisabet Johansson, Interim IR-chef telefon 072-22 11 650

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018
klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna.
När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem
marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om över
8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket
har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år:
att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra
sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till
attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com
(http://media.ne.cision.com/l/thfaauky/www.clasohlson100.com) eller
om var vi står idag på about.clasohlson.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clas-ohlson/r/clas-ohlson-tremanadersrapport-2...
http://mb.cision.com/Main/1116/2608542/903062.pdf
http://mb.cision.com/Public/1116/2608542/8ef9ba39e81d8f61.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.