Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

Clavister: Affärsuppdatering avseende Service Provider-segmentet

Clavister konstaterar ett fortsatt starkt intresse för virtualiserade
säkerhetslösningar för Service Provider-segmentet*). Bolaget
bekräftar att potentiella intäkter står sig väl jämfört med
riktlinjerna i tidigare distribuerad Telecom Update. Det kommersiella
intresset för utökad funktionalitet är dessutom större än vad som
initialt bedömdes.

För åtminstone två av bolagets totalt sex paketerade lösningar mot
Service Provider-segmentet uppskattas den potentiell intäkten, per
lösning, från en mobiloperatör med 10 miljoner abonnemang till i
storleksordningen mellan 15 och 30 miljoner kronor, exklusive
support, över en femårsperiod. För ytterligare minst två av
lösningarna uppskattas intäkterna per lösning till minst tre till fem
miljoner kronor, exklusive support, för samma storlek av
mobiloperatör.

Genom kontrakterade partners kan bolaget idag adressera drygt 30% av
ca 800 operatörer globalt. Externa analytiker menar att 80% av
operatörernas investeringar i mobilnät år 2020 är av virtualiserad
karaktär.

*)Begreppet "Service Providers" kommer hädanefter att användas för att
beskriva det bredare segment som bolaget adresserar och där
mobiloperatörer ingår.

Clavister (Nasdaq:CLAV) har per idag utvecklat och paketerat sex olika
lösningsområden, eller lösningar, för Service Providers. Dessa
lösningar kommer över tid att kompletteras med ytterligare
funktioner. Merparten av dessa lösningar är prissatta enligt en
modell där slutkunden betalar en licensavgift per lösning och maximal
kapacitet (datamängd) i nätverket. Priset varierar mellan de olika
lösningarna. En kund som nyttjar flera lösningar betalar således
multipla licensavgifter. Kunden bestämmer själv hur stor kapacitet
den behöver och uppgraderar licensen allt eftersom datamängden ökar
och när de önskar addera ytterligare funktioner. Till detta kommer en
återkommande, årlig supportavgift baserad på ackumulerade
licenskostnader.

Bolaget kan med god säkerhet bekräfta tidigare kommunicerad initial
kapacitet mellan 20 och 100 Gbps, och att vissa kunder dessutom
väljer att beställa tilläggsfunktioner. Affären skalar därefter dels
i takt med att kunden rullar ut lösningarna, och dels i takt med att
kundens underliggande kapacitetsbehov ökar över tid som en funktion
av antalet användare samt efterfrågan på datakapacitet per användare.
Flertalet externa källor, såsom Ericsson i sin Mobility Report samt
Cisco i sin Virtual Networking Index påvisar en kraftig ökning över
tid. Under en kunds utrullningsfas på tre till fem år är det därför
inte orimligt att anta att behovet minst fördubblas årligen, för att
därefter, i en normaliserad fas, öka med underliggande datatillväxt,
och då i storleksordningen 30-60% år över år.

Som framgår av ovan är det många parametrar som påverkar det
långsiktiga ordervärdet för Clavister (kapacitet, datatillväxt, antal
lösningar samt eventuella tilläggsfunktioner). Därför väljer bolaget
att presentera en förenklad modell specifikt avseende kundgruppen
mobiloperatörer. Då kapacitetsbehovet i stor utsträckning är
proportionerlig med antal mobilabonnemang, kan värdet på en order
härledas från operatörens storlek. För en mobiloperatör med t.ex 10
miljoner abonnemang (på global basis relativt liten operatör),
bedömer vi att kontraktsvärdet över fem år bör vara i
storleksordningen 15 och 30 miljoner kronor, exklusive
supportavgifter, per lösning för åtminstone två av bolagets
lösningar. Ytterligare lösningar och funktionstillägg ökar värdet
ytterligare. Det är viktigt att som tidigare nämnts notera att
ordervärdet initialt är måttligt men ökar proportionellt med
operatörens tillväxt, fler lösningar samt funktionstillägg.

Clavister vill därmed bekräfta att potentiella intäkter per Service
Provider står sig väl jämfört med de riktlinjer bolaget inkluderade i
tidigare distribuerad Telecom Update.

Idag finns enligt GSMA ca 800 registrerade mobiloperatörer globalt och
antal mobilabonnemang uppgick 2016 till ca 7,7 miljarder (källa:
Ericsson Mobility Report 2016). Clavister adresserar indirekt drygt
30% av marknaden genom bolagets kontrakterade partners, med en
ambition att öka denna andel över tid. Enligt analyser från Market
Research Reports samt SNS Research, kommer redan 2018 mer än 70% av
alla operatörer att ha inlett projekt i syfte att virtualisera sina
nätverk, och 2020 förväntas 80% av alla investeringar i mobilnäten
vara av virtualiserad karaktär. En drivkraft bakom denna utveckling
att virtualiserad infrastruktur enligt Gartner ger 40% lägre
investeringskostnader och 60% lägre rörelsekostnader.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Öhman, VD och Koncernchef
+46 727 11 73 73
johan.ohman@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar
för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och
medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av
"Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens
säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First
North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic
AB är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clavister/r/affarsuppdatering-avseende-service...
http://mb.cision.com/Main/9441/2282765/684622.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.