Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Clavister: Clavister genomför en riktad nyemission om 2 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 83 Mkr

Clavister (Nasdaq: CLAV) - Clavister Holding AB (publ) ("Clavister"
eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll
på extra bolagsstämman den 20 september 2016, beslutat om en riktad
kontantemission av 2 000 000 aktier till en teckningskurs om 41,50
kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts
genom ett så kallat "private placement"-förfarande lett av ABG Sundal
Collier och motsvarar en rabatt om cirka 4,7 procent jämfört med den
volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq Stockholm First North den
senaste handelsdagen. Emissionen är övertecknad och riktas till
institutionella investerare i Sverige och i utlandet, däribland
Swedbank Robur Fonder AB som avser att delta i emissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda
den institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt
möjliggöra kapitalanskaffning. Emissionslikviden avses användas för
finansiera verksamheten fram till att de genomförda investeringarna i
teknologi, marknader och partnerskap generar lönsamma
omsättningsnivåer. Genom nyemissionen kommer Bolaget tillföras cirka
83 Mkr före transaktionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,8 procent i
förhållande till antalet aktier i Bolaget genom att antalet
utestående aktier ökar till 22 747 124.

Bolaget har de senaste 6-12 månaderna utökat satsningen inom
Telekom-området med fokus på det växande området av virtualiserade
lösningar. Idag står Clavister väl rustade med en stark virtuell
lösning och med en prestanda som är väldigt konkurrenskraftig jämfört
med andra lösningar i branschen. Idag ingår virtualiserade lösningar
i den absoluta merparten av telekomupphandlingar. Clavister deltar i
ett 20-tal upphandlingar mot olika telekomoperatörer, jämfört med 14
vid utgången av Q2.

Under sommaren har Bolaget arbetat med produktanpassningar för den
Japanska marknaden, något som försenat genomförande av marknadsplanen
i Japan. Försäljningsintäkterna från Canon (Enterprise) har som en
följd av detta förskjutits med 3-4 månader. Canon fortsätter sin
omfattande marknadssatsning på Clavister och förväntade volymer
bedöms fortfarande vara i linje med tidigare kommunicerade data.

Bolaget räknar med att investeringstakten inom R&D planat ut och fokus
skiftar nu mot försäljning och marknadsföring. En succesivt förväntad
omsättningsökning kommer under 2017 leda till betydande
resultatförbättringar givet att OPEX beräknas öka i mindre
omfattning. Bruttomarginalen avseende licensierade lösningar inom
Telekom uppgår till +90%. Inom Enterprise uppgår bruttomarginalen
till cirka 65-70%. Genom förvärvet av PhenixID, som har höga
bruttomarginaler och en stor andel repetitiva intäkter, tillkommer
dessutom ett löpande positivt kassaflöde.

Bolaget räknar gå mot ett succesivt förbättrat resultat under 2017,
med påtagligt förbättrade rörelsemarginaler under andra halvan av
2017. Emissionslikviden beräknas finansiera verksamheten fram till
att de genomförda investeringarna i teknologi, marknader och
partnerskap generar lönsamma omsättningsnivåer.

ABG Sundal Collier har engagerats som Lead Manager och Bookrunner i
samband med nyemissionen och Baker & McKenzie agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Dahlander
P: +46(0)736 796 740
peter.dahlander@clavister.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clavister Holding
AB (publ) ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen.
Informationen lämnades genom Jim Carlssons försorg för
offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08:00.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar
för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och
medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av
"Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens
säkerhetshot. Clavister Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq
First North under kortnamnet CLAV och har 6 052 aktieägare. Remium
Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clavister/r/clavister-genomfor-en-riktad-nyemi...
http://mb.cision.com/Main/9441/2107601/579413.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.