Du är här

2017-05-31

Clavister: De första kommersiella ordrarna från Nokia Networks samt stark efterfrågan på IAM-produkter under Q1

Clavister (Nasdaq:CLAV) - erhöll under första kvartalet första ordern
för sin virtuella säkerhetslösning från Nokia Networks, som tidigare
annonserats. Ytterligare en mindre order från samma operatör mottogs
i maj och en trial-order för valideringsändamål av en annan större
operatör mottogs tidigare i kvartalet.

Tidigare investeringar i "Identity Management"/IAM ger resultat under
det första kvartalet. Lansering av Clavister Endpoint Security Client
(Clavister ESC) under februari ökar markant bolagets adresserbara
marknad, jämfört med "Firewalling" och stärker även förutsättningar
till utökad försäljning av Firewall-produkter.

Under kvartalet inledde Aptilo och Clavister ett samarbete kring
lösningar för Wi-Fi och IoT

I mars tillträdde en ny koncernchef, Johan Öhman

Kvartalet i korthet

· Intäkterna uppgick till 20,6 (18,0) MSEK, en ökning med 14,6%
jämfört med första kvartalet 2016

· Bruttoresultatet uppgick till 16,6 (12,7) MSEK, en ökning med
30,6%

· Bruttomarginalen uppgick till 80,5 (70,7) %
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,2 (-17,2) MSEK
· Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 59,3 (47,3) MSEK.
Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång
om 16,1 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om
75,4 MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,67 (-0,91) SEK
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Rapporten kan hämtas i sin helhet här
(https://www.clavister.com/investor-relations/financial-documents/)

Rapporten kommer att presenteras via webcast kl 09.00 CET - detaljer
för denna i tidigare pressrelease som finns på bolagets hemsida.

//Ends

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Öhman, VD och Koncernchef
+46 727 11 73 73
johan.ohman@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj
2017 kl. 08.00.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar
för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och
medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av
"Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens
säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First
North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic
AB är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clavister/r/de-forsta-kommersiella-ordrarna-fr...
http://mb.cision.com/Main/9441/2276566/681569.pdf
http://mb.cision.com/Public/9441/2276566/924eb6375e41db68.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.