Du är här

2017-05-15

Clean Motion AB: Clean Motion AB delårsredogörelse för januari-mars 2017

Elfordonstillverkaren
Clean Motion ABpresenterar sin delårsredogörelse för januari - mars 2016.
Företaget
presenterar en försäljning på 1 419 TSEK (466 TSEK) och ett rörelseresultat
på -1 818 TSEK (-667 TSEK).

VD Göran Folkesson kommenterar i sitt VD-ord:
"Jag upplever att klimatfrågan och omställningen till ett mer hållbart
transportsystem sällan är en tillräckligt prioriterad fråga. Men, nu i
veckan, har en av Indiens ledande tankesmedjor, "Niti Aayog", publicerat en
rapport med idéer för ett nytt hållbart transportsystem. En av de bärande
tankarna handlar om behovet av att Indien hoppar över utvecklingssteget med
personligt bilägande och istället skapar lösningar för delade resurser. Ett
annat förslag handlar om att skapa ett batteribytessystem för 2 och
3-hjulingar på nationell nivå. Detta ligger helt i Clean Motions tankar och
något vi diskuterat med både myndigheter och industri. En annan god nyhet är
att jag i veckan hörde en transportexpert i Sverige prata om transportnyttan
i termer av fordonsvikt per sittplats som måttet för energieffektivitet.
Detta är en av hörnstenarna för vår designfilosofi. Vi ligger i dagsläget på
90kg per passagerare medan en spårvagn har 170kg och en Tesla (eller XC90)
har nästan ofattbara 460 kg/passagerare. Att dessa diskussioner nu tagit fart
ser jag som tydliga tecken för att vi har helt rätt produkt för framtiden.

Indien

Vi har äntligen kommit igång med verksamheten vid "Mall of India" i Noida,
vilket också innebär att vi har godkännande i delstaten Uttar Pradesh utöver
Haryana och Rajasthan. Vi arbetar hårt vidare för att nå volymtillverkning i
Indien, vilket är en tålamodskrävande process där vi hela tiden tar steg
framåt. Vi är nu klara med en indisk affärsplan som vi utvecklat tillsammans
med väletablerade lokala företag. Vi räknar med att kunna presentera en
finansiering för denna expansiva plan senare under innevarande kvartal.

ZbeeConnect

I mars presenterade vi ZbeeConnect, våra lösningar för uppkopplade fordon.
Detta är ett mycket viktigt och spännande område som väsentligt bidrar till
ökad effektivitet i fordonsflottor. Uppkopplade fordon utgör grunden för att
kunna stödja affärsmodeller i ett delningssamhälle och är en viktig komponent
i vår långsiktiga strategi. Som exempel på lösning kan vi med ZbeeConnect
skapa effektiva fordonspoolslösningar som inte kommer att kräva en
traditionell nyckel.

Zbee Cargo

Vi har precis lanserat en lastversion av Zbee som vi ser ett stort intresse
för i Europa där de flesta städer kräver nya lösningar för slutdistribution
av gods. I kombination med ZbeeConnect ser jag att vi har ett mycket starkt
erbjudande för nya logistiklösningar.

Bzzt

Vår kund Bzzt, som planerar taxiverksamhet med Zbee i Stockholm, har beslutat
sig för skjuta på sin planerade lansering i slutet av april till att ske
under maj. Detta beroende på att man ville kvalitetssäkra sin mobilapp
ytterligare ett varv. Vi ser med spänning fram emot att se en större flotta
Zbee rulla ut på Stockholms gator.
2017 har verkligen startat med intensiv verksamhet och jag räknar med att vi
skall öka takten ytterligare under året, vilket kommer att leda till ökade
volymer."

Rapporten i sin helhet bifogas.
Lerum, 2017-05-15

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email:goran@cleanmotion.se

Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som Clean Motion
AB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s
förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon.
Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora
massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat
nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000-
talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög
effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser
marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar
stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. G&W
Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare
information, vänligen besök:
www.cleanmotion.se

Clean Motion PM, 20170515, Delarsredogorelse for januari-mars 2017
http://hugin.info/172319/R/2104874/798841.pdf
Interim Report Clean Motion 2017 January-March
http://hugin.info/172319/R/2104874/798840.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Clean Motion AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.