Du är här

2017-09-08

Clean Motion: Analyst Group analytikerkommentar: Clean Motion - Industriella aktörer redo att köpa aktier till premievärd...

Allt rullar på hos Clean Motion. Analyshuset Analyst Group, som följer
utvecklingen i Clean Motion, anser att Bolagets senaste
pressmeddelande om finansieringsplan är positivt och ett naturligt
nästa steg i bolagets strategi. Investerare tycks undervärdera
signalvärdet i att industriella aktörer intresserar sig för Bolagets
indiska dotterbolag till en premievärdering som överstiger det
nuvarande börsvärdet för hela bolaget.

Clean Motion AB ("Clean Motion" eller "Bolaget") avser att ta in 170
MSEK i expansionskapital enligt den finansieringsplan som
kommunicerades 2017-09-01. Syftet med kapitalexpansionen är primärt
att skala upp produktionskapaciteten till 10 000 fordon per år
(nuvarande kapacitet cirka 400 fordon). Bolaget har genomfört
produkttester i mindre skala med positiva resultat, och står därmed
inför en kraftig industriell expansion, med väsentligt större
produktionsvolymer.

"Clean Motion befinner sig i slutfasen av förhandlingar med flertalet
industriella aktörer i Indien, vilka uppvisat intresse för bolagets
verksamhet."

Analytikerkommentar på DI.se
(http://www.di.se/pressreleaser/2017/9/8/analytikerkommentar-clean-motion...)

Bolaget kommer genom en kombination av emissioner i moder- och
dotterbolag inbringa 170 MSEK (givet fulltecknad emission). Baserat
på vad bolaget kommunicerat via PM, förväntas ungefär 80 MSEK av
expansionskapitalet tillfalla Clean Motion och resterande del det
indiska dotterbolaget Zbee India. Emissionen i Zbee India väntas
således tillföra 90 MSEK, samtidigt som ambitionen är att bibehålla
ett ägande om minst 60 %. Clean Motion befinner sig i slutfasen av
förhandlingar med flertalet industriella aktörer i Indien, vilka
uppvisat intresse för bolagets verksamhet. Huvudscenariot för Zbee
India bygger på? en riktad emission, där Clean Motion säljer ut högst
40 % av dotterbolaget för cirka 90 MSEK. Detta innebär att de
industriella aktörer Bolaget förhandlar med värderar endast Zbee
India till drygt 200 MSEK, vilket understiger Clean Motions nuvarande
börsvärde om 143 MSEK. Bolaget uppger att de i ett första steg
planerar en emission i moderbolaget. Bolaget har inte angett hur stor
emission som planeras i närtid är, men har indikerat att de förväntar
sig att göra denna till en premie. Mot bakgrund av värderingen på den
indiska verksamheten verkar detta sannolikt. Det ligger även ett
betydande signalvärde i att industriella aktörer förefaller vara på
väg in i Bolaget, vilket ökar Clean Motions möjligheter att fullfölja
sin expansion i Indien. Det bör betonas att emissionen inte än är
fullföljd.

"…industriella aktörer Bolaget förhandlar med värderar endast Zbee
India till drygt 200 MSEK, vilket understiger Clean Motions nuvarande
börsvärde om 143 MSEK."

Den planerade produktionsökningen tyder på att ledningen uppnått proof
of concept gällande affärsmodellen. Målsättningen: att kunna
producera 10 000 fordon per år, i kombination med att bolaget
kommunicerat en stark efterfrågan, ingjuter förtroende för Clean
Motions framtida försäljningspotential. Kraftiga investeringar i
produktionskapacitet tolkas som positivt. Vidare har nuvarande
storägare åtagit sig att bestå med bryggfinansiering fram till dess
att kapitalexpansionen fullgjorts. Detta uttyds som att bolagets
ledning bedömer sannolikheten för att säkra kapitalexpansionen som
stor.

Analyst Group bedömer att det finns flertalet trender som driver en
stark efterfrågan på bolagets produkter på den indiska marknaden.
Landet utgör världens största marknad för trehjuliga fordon, med en
försäljning om 531 000 enheter (2015) per år, motsvarande en
nyregistreringstakt om cirka 1 450 fordon per dag. Dagens trehjuliga
fordon drivs främst av förbränningsmotorer, vilka förorsakar stora
luftföroreningar. Enligt WHO finns 13 av de 20 städer med sämst
luftkvalitet i Indien, där cirka 60 % av den dåliga luftkvaliteten
utgörs av luftföroreningar från trafiken. Vidare har Indiens
premiärminister, Narendra Modi, etablerat projekt som "100 smart
Cities project" och FAME-projektet (Fast Adoption and Manufacturing
of Electric Vehicles) för att förbättra luftkvalitén i städerna.
Clean Motion är det enda bolaget i Indien som har en typgodkänd
trehjuling driven av elektricitet. Detta ger bolaget ett first mover
advantage på en stor adresserbar marknad, drivet av en gynnsam
politisk förändringstrend mot elektriskt drivna fordon. En
förutsättning för att lönsamt kunna penetrera denna marknad är
således att produktionsvolymer kan skalas upp.

Därmed bedömer Analyst Group pressmeddelandet som positivt och ett
naturligt nästa steg i bolagets strategi. Clean Motion har nu en
konkurrenskraftig produkt på en intressant marknad där
expansionskapitalet skulle möjliggöra en kraftigt utökad produktions-
och försäljningsvolym.

--

Läs hela analytikerkommentaren här
(http://analystgroup.se/analytikerkommentar-clean-motion-industriella-akt...).

Ansvarig analytiker: Gustav Furenmo (gustav.furenmo@analystgroup.se)
och Staffan Bülow (staffan.bülow@analystgroup.se).

För mer information kontakta Analyst Group på info@analystgroup.se.

Läs hela Clean Motions pressmeddelande om finansieringsplan här.
(http://cleanmotion.se/ir/nyheter/)

Om Clean Motion: Clean Motion has developed the next generation of
super efficient clean vehicles to meet the transportation needs of
the 21st century. Our electric vehicle, Zbee, is ultra light to reach
unprecedented efficiency and driving economy. We recognize the need
to work differently and more efficiently. Our product development is
focused around a virtual product description. We call our development
philosophy "Lean Engineering". It is our approach to reinventing
every part of the product through multifunctional design,
simplification and light weight approach.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges mest snabbväxande analyshus med
fokus på mindre börsbolag. Våra analytikers bevakar ett dussintal
bolag på listorna AktieTorget, First North och Small Cap. Läs mer om
oss på vår hemsida. (http://analystgroup.se/)

Vänligen se http://analystgroup.se/interna-regler-ansvarsbegransning/
för fullständig disclaimer.

AG har erhållit ersättning för denna publikation.

Analytiker äger inte aktier i bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clean-motion/r/analyst-group-analytikerkomment...
http://mb.cision.com/Main/16292/2342994/720016.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.