Du är här

2017-08-31

Cleantech Invest Oyj: Cleantech Invest Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2017 (oreviderad)

Cleantech Invest Oyj PRESSMEDDELANDE 31.08.2017, 08:30 (EEST)

Januari-juni 2017

Sammanfattning av de viktigaste händelserna

· Portföljens totala oreviderade H1 2017 intäkter fyrdubblades i
jämförelse med motsvarande period föregående år. De sammanlagda
intäkterna H1 2017 (oreviderade) är cirka 60 mn euro;

· Cleantech Invest har ökat sitt ägande i flera högpresterande
innehav under det gångna året. Portföljens genomsnittliga ägande
uppgår nu till cirka 16%. Under redovisningsperioden ökade eller
försvarade Cleantech Invest sitt ägande i följande företag: Eagle
Filters, Nuuka, ResQ Club, Sofi Filtration and Enersize;

· Nocart tecknade en order på 200 mn dollar avseende en kombinerad
anläggning för sollagring och diesel i Zambia;

· Enersize noterades på Nasdaq First North Stockholm och uppbringade
26 mkr till företaget. Cleantech Invest äger nu 37.7 % av Enersize
efter noteringen;

· Nuuka erhöll sin första amerikanska order och ingick ett joint
venture med ett amerikanskt bolag. Första referensinstallationerna
genomfördes i Kina och de återkommande intäkter baserade på
orderingång mer än dubblades;

· Swap.com har visat en imponerande tillväxt tre år i rad och är nu
den största nätbutiken för kommissionsförsäljning av använda varor i
USA;

· Cleantech Invest utförde sin första analys av bolagets samlade
miljöpåverkan, gällande koldioxidutsläpp och vattenanvändning;

· Cleantech Invest attraherade ett stort antal nya aktieägare.
Bolaget har för närvarande 5442 aktieägare vilket är långt fler än
tidigare.

· Två avyttringar har skett. Cleantech Invest har lämnat sin
position i Savo Solar. Aktier i One1 såldes tillbaka till
entreprenörerna med en överenskommelse gällande tilläggsköpeskilling
i händelse av intäkter från framtida exit ; och

· Rapporteringsstrukturen har ändrats med tonvikt på större
huvudinnehav och rapportering gällande innehav i bolag i
inkubationsfasen endast vid viktiga händelser.

Nyckeltal

+-----------------------------+---------+----------+-----------+
| |1-6 /2017|1-6 / 2016|1-12 / 2016|
+-----------------------------+---------+----------+-----------+
|Omsättning |18 |38 |396 |
+-----------------------------+---------+----------+-----------+
|Rörelseresultat |-617 |-563 |-1085 |
+-----------------------------+---------+----------+-----------+
|Periodens resultat |-653* |-729 |-1136 |
+-----------------------------+---------+----------+-----------+
|Kassa, bank och likvida medel|2527 |803 |1206 |
+-----------------------------+---------+----------+-----------+
|Eget kapital |21704 |7348 |19800 |
+-----------------------------+---------+----------+-----------+
|Soliditet |90.8% |99.0% |89.4% |
+-----------------------------+---------+----------+-----------+

*OBS: En minskning om 100 000 euro gjordes på värdet av Savo-Solar
Oyjs aktier, vilket påverkade resultaträkningen negativt.

VD Alexander Lidgren kommenterar

Det händer nu

I vår förra rapport sa vi att vi skulle lägga fokus på att förbereda
exits, fortsatt acceleration av våra bolag (inklusive
internationalisering) samt kommunikation. Jag ska berätta hur vi har
gjort just det och även kommentera ett antal händelser under den
första mycket händelserika delen av 2017.

Omsättningstillväxten för vår portfölj under första halvåret har varit
minst sagt häpnadsväckande. Den första gången jag räknade samman
portföljbolagens intäkter var siffran mindre än 4 miljoner euro
(vilket var för hela året 2014). Just då var jag nöjd med detta
eftersom det var en ökning med 82% sedan föregående år och de flesta
av våra bolag var i mycket tidiga stadier. Mycket har hänt sedan
dess...

Under den första hälften av 2017 har de sammanlagda intäkterna varit
60mn euro (oreviderat). Detta är mer än fyra gånger motsvarande
siffra för ett år sedan och nästan dubbelt så mycket som intäkterna
för hela 2016. Något som också har hänt är att vi har ökat vårt
ägande i flera av våra högpresterande innehav under de senaste åren.
Vår portföljs genomsnittliga ägande uppgår nu till cirka 16% (jämfört
med cirka 13% för ett år sedan). Förra året ökade eller försvarade vi
vårt ägande i flera av våra topp-presterande bolag, nämligen Eagle
Filters, Nuuka, ResQ Club, Sofi Filtration och Enersize.

Som de flesta av er lagt märke till tecknade Nocart en order på 200 mn
dollar för en kombinerad anläggning med sol, batterier och diesel
till Zambia under första hälften av året. Den första faktureringen av
den här ordern står förstås för den största delen av de ökade
intäkterna (oreviderat) men det ska nämnas att flera av våra bolag
har starkt växande intäkter, mestadels på internationella marknader,
vilket kan ses i bolagens resultatöversikter längre fram i rapporten.

Ni kommer att märka att vi har använt ett nytt format för den här
rapporten. Vi har bestämt oss för att presentera vart och ett av våra
bolag mot bakgrund av den bransch de påverkar. Detta är ett bättre
sätt att kommunicera de marknader våra bolag verkar på och hur de
förändras över tid samt även ett bättre sätt att visa varje bolags
positiva miljöpåverkan. De "megabrancher" våra bolag verkar inom och
som vi beskriver denna gången är: fastigheter; förnybara
energisystem; mode; restaurangbranschen; tillverkningsindustri;
industriell vattenanvändning; och naturgas-baserad energi.

Internationalisering

Vi har gjort det amerikanska pop-up försöket till ett permanent kontor
eftersom vi såg tydliga resultat från det. Det amerikanska joint
venture som arrangerades för Nuuka, utnämningen av Gudrun Giddings
till vår styrelse samt det faktum att vi lockat flera amerikanska
investerare till Cleantech Invest visar att det strategiska draget
att ha vår ordförande Lassi Noponen på plats i Los Angeles verkligen
lönat sig. Kalifornien har mycket kvar att ge och vi förväntar oss
att fler av våra bolag kommer att lanseras där under det kommande
året.

Vår pop-up i Berlin var också en fantastisk erfarenhet som kommer att
förlängas då den resulterade i att flera av våra bolag nu har tyska
investerare. Dessutom kommer vi att ha en permanent närvaro i
Stockholm från och med september. Det är inte alltid helt lätt att
samarbeta inom en så geografiskt spridd organisation men det ger
utmärkta resultat som vi inte annars skulle ha uppnått. Det faktum
att vi har ett team som känner varandra så väl gör det möjligt för
oss att arbeta effektivt även på avstånd från varandra och denna
satsning är av yttersta vikt för att vi ska nå ut på den globala
arenan.

Acceleration och förberedelse av exits

Enersize noterades på Nasdaq First North Stockholm och reste 26 mkr
till företaget i processen. Enersize är vårt största innehav, med ett
ägande på 37,7 % efter noteringen, och vi har använt stora resurser
på att få det att växa. Den nuvarande VD:n och även
styrelseordföranden togs in av oss. Vi reste projektfinansiering för
initialkostnaderna i kundprojekt (Enersize säljer sin lösning mot del
i vinst och står därför vanligen för installationskostnaden) och vi
har även tagit in inflytelserika investerare och partners i Kina,
Tyskland och Sverige till företaget.

Så som ni säkert kan ana var en lyckad notering med en stark
aktieägarbas en viktig milstolpe för oss. Det var en omfattande
roadshow med mycket kommunikation kring bolaget och vi kunde inte
vara nöjdare med hur investerarna har tagit företaget till sig. Att
minska koldioxidutsläppen i tillverkningsindustrin med hjälp av
mjukvara är uppenbarligen tilltalande. Enersizes team gör mycket bra
ifrån sig och kunderna fortsätter att ta emot bolagets erbjudande
positivt. Företaget har tecknat sex nya installationsavtal under
2017, varav två precis efter noteringen, och bland deras
referenskunder med bekräftade besparingar finns nu några av de
största och bäst skötta fabrikerna i världen.

Vi ska komma ihåg att för flera av de aktuella avtalen är
installationen inte klar ännu och betalning sker först efter ett år,
vilket betyder att det kommer att ta lite tid innan det stora
orderintaget visar sig i deras resultat, men det råder inget tvivel
om att Enersize är på väg att bli marknadsledare i världens
tillverkningscenter inom energieffektivitet av tryckluft. Vi har stor
tilltro till deras framtida utveckling och kommer att fortsätta att
utveckla företaget till en global ledare inom deras område.

Även Nuuka är på väg in i en spännande fas. Vi har uttryckt vår avsikt
att notera bolaget och vi har accelererat marknadsutrullningen med
utmärkta resultat. Bolaget har signerat sin första amerikanska order
och ingått ett joint venture för den marknaden. Mjukvaran översätts
nu till kinesiska och de första referensinstallationerna pågår medan
ni läser detta. Nuuka siktar också på ytterligare utrullning i
Norden och Beneluxländerna.

Vi övervakar noggrant marknaden för att åstadkomma en lyckad notering
och en tydlig värdeökningskurva för bolaget när det väl är noterat.
Det sistnämnda är extremt viktigt då Nuukas eventuella notering
troligen skulle ske på Nasdaq First North och vi skulle då sikta på
att accelerera tillväxt och skapa värde medan bolaget är noterat på
börsen. Håll ögonen öppna vi kommer att hålla er informerade.

Swap.com är en stark börsnoteringskandidat med potential till
exceptionell värdetillväxt. Företaget har visat en imponerande
tillväxt tre år i rad och är nu den största nätbutiken för
kommissionsförsäljning av använda varor i USA. Marknadsavdelningen
har förstärkts avsevärt och kundförvärvskostnaderna har sänkts
drastiskt, vilket gjort vägen till lönsamhet tydlig. Cleantech Invest
har tagit del i ett garantikonsortium för att stödja Swap.coms
kommande investeringsrunda med en garanti på 1,5 mn euro. Swap.com
arbetar nu med Carnegie Investment Bank för att genomföra en private
placement.

Vi tar även en mer aktiv roll i accelerationen av Eagle Filters och
ResQ Club, två företag där vi nyligen ökat vårt ägande. Båda
företagen har växt omsättningen kraftigt under H1.

Kommunikation

Den första hälften av 2017 utförde vi vår allra första analys av vår
miljöpåverkan. Jag är stolt som en tupp över den här milstolpen för
vår kommunikation, även om vi begränsade den till koldioxidutsläpp
och vattenbesparingar samt initialt utförde den för oss själva och
sex av våra portföljbolag. Det blev en ögonöppnare för oss eftersom
vår positiva påverkan redan nu var större än vi tidigare hade trott.
Flera av er har redan använt sig av vår webbkalkylator för att räkna
ut vilken inverkan ert eget aktieinnehav har, men om inte föreslår
jag att ni gör det nu! http://www.cleantechinvest.com/impact-eng.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.