Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-31

Cleantech Invest Oyj: Q3 2016 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Cleantech Invest Oyj PRESSMEDDELANDE 31.10.2016, 08:30 (EEST)

Observera att detta inte är en heltäckande rapport av alla händelser
under kvartalet, inte heller är det på något sätt en ekonomisk
resultatrapport. Det är dock avsett som en sammanfattning av de
viktigaste händelserna som är offentliga och som påverkar oss och vår
portfölj under kvartalet.

I dessa kvartalssammanfattningar kommer vi inte att kommentera
utvecklingen i varje portföljbolag. Vi fokuserar istället på de bolag
som har uppnått milstolpar eller haft en utveckling som motiverar att
vi omnämner den. För att få en överskådlig bild av våra respektive
portföljbolag bör läsaren ta del av ytterligare information såsom det
memorandum som publicerades tidigare i år.

Generell aktivitet

Vi gör just nu en satsning för att stärka kännedomen om oss och våra
bolag på utvalda globala marknader och göra Cleantech Invest till en
internationellt känd listad aktie. Under Q3 har vi varit mycket
aktiva via våra nyuöppnaden pop-up kontor I Berlin och Los Angeles.

Berlin-kontoret är senaste nytillskottet i att skapa nya kontaktytor i
utvalda regioner. Den tyska tillverkningsindustrin (som är den näst
största i världen efter Kina) har energieffektivitet högt på agendan.
Elpriserna är ungefär de dubbla mot i Sverige och Finland, så
återbetalningstiderna för energieffektivitetsprojekt halveras. Vi har
många företag i vår portfölj som erbjuder betydande
energieffektiviseringar för industri och hushåll. Den tyska marknaden
är oerhört passande för flera av dem och vi förväntar oss minst en
lansering här inom de kommande sex månaderna.

Vi tror på att gå till de marknader som växer snabbast och där behovet
är störst för det man erbjuder. Vi har redan sett det i flera av våra
bolag. Nocart säljer förnyelsebara kraftverk där elektrifiering nu
händer snabbast - Afrika och Sydasien, Swap.com driver den största
online second-hand affären i det största shoppingcentret i världen -
USA och Enersize implementerar industriella
energieffektivitetsprojekt där det verkligen behövs som mest - i
Kina.

Aktiviteterna från vårt pop-up kontor i Los Angeles har varit att
träffa industriella nyckelpersoner och investerare, och våra bolag
har blivit väl mottagna. Behovet av lösningar som minskar
vattenförbrukning och energikonsumtion inom industri och fastigheter
är i Kalifornien ytterst välbehövda. Vi ser också fram emot att
bredda vårt aktieägande till Amerikanska investerare.

Kina idag är en större möjlighet än det någonsin varit och vi har
redan strategiska kinesiska investerare med oss i Cleantech Invest.
Starka lokala partnerskap är ett måste och högt på vår agenda. Det
finns ett enormt behov av cleantechlösningar på den kinesiska
marknaden och fokus på att minska utsläppen per capita är allra högst
på agendan, från den politiska ledningen ända ner till varje enskild
fabrik. Vi förväntar oss att se flera av våra företag etablera sig
här inom en snar framtid och arbetar på att sätta upp ett pop-up
kontor i regionen.

Marknaden har visat sig vara ytterst mottaglig för det våra
portföljbolag har att erbjuda. Två av våra bolag når över 10 Miljoner
Euro i omsättning under innevarande år och fler kommer att följa i
deras fotspår. Energi- och resurseffektivitet såväl som
decentraliserad förnyelsebar energi kommer vara bland morgondagens
mest lönsamma sektorer, och det är precis där våra portföljbolag
befinner sig.

Teckning av A-aktier för innehavare av TO 1A

Vårt fokus just nu ligger på att förbereda flera av våra bolag för
börsnotering eller exit. Under 1-30.11.2016 genomför vi en emission
baserad på teckningsoptioner utgivna som en del av noteringen på
Stockholm First North i April 2016. Mer information på
http://www.cleantechinvest.com/emission .

Vi kommer använda dessa pengar för att accelerera bolagens tillväxt
vilket vi är övertygade om kommer att tillföra ett stort mervärde för
aktieägare.

Väsentliga händelser i portföljbolag

Vi är mitt i det tredje året av mycket stark försäljningstillväxt.
Jämfört med första halvåret 2015, växte våra bolags försäljning med
214% under första halvåret 2016 och tillväxten har fortsatt under
andra halvåret. Ett axplock från deras utveckling:

· Enersize (vårt största innehav) hade under bara Q3 i år intäkter
motsvarande tre gånger hela förra årets försäljning. De erhöll första
betalningen om 300.000 Euro för uppnådda energibesparingar från sin
första större Kinesiska kund. Samtidigt har deras projektpipeline med
pågående kontraktsförhandlingar vid slutet på tredje kvartalet växt
sig dubbelt så stor jämfört med början på året. Bolaget undersöker nu
möjligheterna att genomföra en börsnotering på First North Stockholm
under 2017 och har påbörjat processen med att välja investmentbank
för detta;

· Nuuka Solutions mer än tiofaldigade antalet fastigheter som
använder deras mjukvara för energi-, luft- och hållbarhetsmanagement
förra året och har nu påbörjat internationell tillväxt. Initialt
riktar de sig mot fastighetsbranschen i Belgien och Nederländerna. I
Nederländerna har Nuuka knutit partnerskap med Sweco vilket redan
rönt framgångar med 22 nya byggnader uppkopplade mot Nuukas
plattform;

· Sofi Filtration har i år fått sitt marknadsgenombrott med åtta nya
installationer av deras självrenande vattenfilter. Det innebär att
det under detta året installerats fler Sofifilter än sammanlagt under
de fem föregående åren som gått sedan bolaget grundades. Bolaget har
påbörjat sin etablering på den Amerikanska marknaden genom kundtester
samt möten med distributörer;

· Nocart har under året redan stängt order om 12,9 Millioner Euro
och har därefter fortsatt förstärka sin försäljningspipeline med
potentiella projekt som förväntar kommer att ge dem fortsatt stark
tillväxt under 2017, samt en bit in i 2018. Vi har tidigare
kommunicerat en pipeline av 400 MEUR. Den har nu växt till 600 MEUR
och ett ökande antal av dessa närmar sig säkra ordrar.

· USA-baserade Swap.com har fortsatt att växa och har för närvarande
1,5 Miljoner varor till försäljning på deras online second-hand shop.
Detta innebär att företaget med god marginal har USAs största
sortiment inom sin kategori. Bolaget har också rekryterat en ny
marknadschef, Rich Lesperance, som tidigare var VP digital marketing
på GrubHub (det ledande "food delivery" bolaget i USA) och som chef
för digital marknadsföring på Walgreens (Nasdaq:WBA).

· ResQ Club har framgångsrikt lanserat sin maträddningstjänst i
Estland och Nederländerna. De siktar nu på att lansera tjänsten i
ytterligare två länder under innevarande år.

· Watty har signerat ett pilotprojekt med ett av Tysklands största
energibolag. Projektet utreder Wattys möjligheter att delta i
energibolagets utrullning av smarta mätare. Watty fokuserar på
kommersialisering och internationalisering och marknadsför sig just
nu aktivt mot tyska energimarknaden samt tar första stegen mote
potentiell lansering i USA. Watty har också rekryterat nyckelpersoner
inkluderande försäljningschef och s.k. deep learning kompetens. VD
Watty utsågs till en av Sveriges topp 33 hållbarhetstalanger.

· Aurelia Turbines har gått från forskning till leverans och fick
förra månaden sina allra första beställningar av deras
energieffektiva småskaliga gasturbiner från två olika internationella
kunder.

· PlugSurfing färdigställde ett project med ABB, och signerade ett
samarbete kring marknadsföring med Tesla Belgien, liknande
partnerskapet man redan har med Tesla Tyskland. Nya avtal knöts också
med Wallbe och Inselwerke i Tyskland, Blue Corner i Belgien och Plus
de Bornes i Frankrike. Dessa tar det totala antalet laddplatser med
PlugSurfing till över 30,000. Den nya PlugSurfing appen testades och
är redo för lansering under Q4.

· Savo-Solar's investeringar i produktionskapacitet fortskrider
enligt plan, och i början av 2017 kommer kapaciteten att ha dubblats.
Effektiviteten I tillverkningen har förbättrats avsevärt,
resulterande I över 70% minskning i antalet arbetande timmar per
solfångare över 18 månader.

· Oricane och MoSys(Nasdaq:MOSY), en ledande utvecklare av
halvledarteknologi som möjliggör snabb och intelligent datahantering
för moln-, nätverks- och kommunikationssystem har meddelat att de
ingått partnerskap. Oricane kommer förse MoSys platform med
algoritmer för nätverkssökning tillsammans med kodnings- och
managementmjukvara, BioCAM Search. Algoritmerna och mjukvaran kan
skräddarsys och optimeras för specifika kundtillämpningar på MoSys
platform för att kunna leverera lösningar för differentierad
nätverkssökning samt databehandling för molnbaserade infrastruktur.
Partnerskapet ger Oricane access till en ökad kundbas och tillför
unik teknik till Mosys kunderbjudande.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46
73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i
tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i
portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad
förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets
ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit
aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på
First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cleantech-invest-oyj/r/q3-2016-sammanfattning-...
http://mb.cision.com/Main/13163/2111852/582394.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.