Du är här

2018-08-29

Climeon: Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018

Orderingången ökade kraftigt under kvartalet till 322,0 MSEK (13,2),
främst hänförligt till att Isländska Varmaorka utökat sin order till
ett värde av 628,2 MSEK, från tidigare 292,5 MSEK. Totalt ökade
orderstocken till 739,7 MSEK (58,7). Nettoomsättningen ökade till
12,2 MSEK (0,1) och Climeon har efter kvartalets slut tagit sig in i
samtliga fem definierade nyckelländer. Climeon fortsätter skala upp i
hög takt, bland annat med ett representationskontor i Japan och en
filial på Island. Certifierings- och tillståndsprocesser har dock
tagit något längre tid än väntat under perioden.

ANDRA KVARTALET 2018

Finansiell utveckling, april - juni

· Orderingången uppgick till 322,0 MSEK (13,2)
· Nettoomsättningen ökade till 12,2 MSEK (0,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -25,8 MSEK (-13,3)
· Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,37)
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -3,0 MSEK (-
10,5) med en positiv rörelsekapitalföränding på 19,1 MSEK (2,0),
vilket delvis förklaras av förskott från kunder

Väsentliga händelser, april - juni

· I april erhölls en order värd 9,9 MSEK från Borealis GeoPower i
Kanada

· Climeon utsågs till "New Energy Pioneer" av Bloomberg New Energy
Finance, som ett av tio energi-, transport- och techföretag globalt
med potential att förändra världen

· Ett representationskontor öppnades i Japan för att utvärdera
Climeons möjligheter på den lokala marknaden

· I juni utökade Varmaorka sin order på Heat Power-moduler till ett
värde om 628,2 MSEK, från tidigare 292,5 MSEK

Finansiell utveckling, januari - juni

· Orderingången uppgick till 373,4 MSEK (23,6)
· Orderstocken uppgick till 739,7 MSEK (58,7)
· Nettoomsättningen uppgick till 12,2 MSEK (0,7)
· Rörelseresultatet uppgick till -45,8 MSEK (-23,5)
· Resultat per aktie uppgick till -1,04 SEK (-0,66)
· Kassa och bank uppgick till 161,2 MSEK (204,0)
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -19,4 MSEK
(-26,4)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· I juli tog Climeon emot sin första order, värd 19,5 MSEK, inom
geotermisk värmekraft i Japan. Heat Power-modulerna köps in av
Baseload Capital Sweden för en nystartad Heat Power-operatörs räkning

· Climeon har etablerat en filial på Island, en av de mest
intressanta geografiska marknaderna i världen för geotermisk
värmekraft

Kommentar från VD

FÖRSTA STEG UT I VÄRLDEN

Den här sommaren har tydligt visat vikten av vad vi gör. Det har varit
en oroväckande sommar med vattenbrist, extrem värme över hela världen
och en tropisk värme vi aldrig tidigare skådat i Sverige. Debatten om
huruvida detta beror på människan är högljudd, men efter att ha följt
debatten i mer än 12 år är svaret, åtminstone i mina ögon, mycket
tydligt. Därför känns det otroligt bra att vi har en lösning som kan
hjälpa till att vända utvecklingen. Vi har en lång resa kvar men
också en tydlig känsla av att läget är akut, vilket sätter igång
tankar kring hur vi kan skala upp verksamheten ännu fortare.

Vårt mål och vår strategi inom geotermisegmentet är som tidigare att
vinna affärer i fem nyckelländer: Island, USA, Kanada, Tyskland och
Japan. Under kvartalet och strax därefter har detta fallit på plats i
och med affärerna i Kanada och Japan samt den utökade ordern på
Island. Inom maritimsegmentet är målet att bli standardlösning och
där löper arbetet på enligt plan. Även inom industrisegmentet rör vi
oss framåt och ser fortsatt stor potential.

Elproduktion med vår teknik sker till låg kostnad relativt andra
energislag, men kundernas finansiering av de kraftverk de bygger är
en viktig faktor i utrullningen av tekniken. Baseload Capitals arbete
med detta är i full gång och drivs väl över våra höga förväntningar.
Den finansieringslösning Baseload Capital tagit fram var en viktig
komponent i den utökade ordern på Island.

Kvartalets utmaning kan sammanfattas i certifieringar och tillstånd.
Inom varje nytt segment och på varje ny geografisk marknad är
certifieringar och tillstånd en hög ingångströskel som försenar våra
leveranser. Såväl vi som kunderna har underskattat den tid och det
arbete som krävs. Dessa processer har påverkat varje leverans
hittills och har inneburit mycket arbete på tekniksidan, men vi rör
oss kontinuerligt framåt och utsikterna är goda. Några exempel på
pågående aktiviteter är relaterade till nya krav från
klassificeringsorganen ABS och DNV inom maritimsegmentet för Viking
och Maersk, landscertifiering av tryckkärl och elinstallation i USA
och Kanada, tillstånd för elinkoppling i Japan, byggtillstånd på
Island och godkännande från kommuner i Tyskland. Kortsiktigt innebär
detta mycket arbete och osäkra tidplaner, på längre sikt är det en
fördel eftersom det höjer inträdesbarriärerna för konkurrenter.

Vid midsommar nådde vi en viktig milstolpe när de första Heat
Power-modulerna levererades till Island. Modulerna kommer inom kort
producera grön el, dygnet runt, året runt i Fludir. Elen används
lokalt, framförallt till odling av tomater i växthus. Nästkommande
moduler till Island är i produktion nu för leverans under hösten
2018.

Vår teknik har fått stor uppmärksamhet på Island och i världen. Vid
den "ground breaking ceremony" som vi anordnade på Island i samband
med leverans av de första modulerna deltog bland andra EU-och
handelsminister Ann Linde, Islands utrikesminister Guðlaugur Þór
Þórðarson samt flera andra politiker och tjänstemän, kunder,
leverantörer och andra samarbetspartners. Uppslutningen kring vad vi
vill åstadkomma är stark och många vill bidra till att göra
verklighet av småskalig geotermisk värmekraft och på så sätt skapa
storskalig grön elproduktion.

Den utökade ordern från Varmaorka innebär att de för närvarande
dominerar vår orderstock. Detta är i linje med vår strategi att
inledningsvis inrikta oss på marknader där vägen till lönsamhet för
kunderna och för Climeon är kortast. I huvudsak är det
tillgängligheten på varmvatten, elpris och den lokala
energisituationen som avgör lönsamheten. Samtliga dessa faktorer
talar också tydligt för Japan, där vi under kvartalet öppnade ett
representationskontor för att komma närmare marknaden. Där finns ett
överflöd av varma källor, bland världens högsta elpriser och en stark
vilja att öka andelen inhemskt producerad el. Detta gör att vi ser en
enorm potential i Japan och vi har hittills vunnit två affärer där,
en inom Geotermi och en inom Industri. De första enheterna till Japan
beräknas levereras under första halvåret 2019, men även där är
tidplanen beroende av lokala tillstånd.

Även inom maritimsegmentet, dit vi levererat flest enheter hittills,
ser det fortsatt mycket positivt ut. Under kvartalet har vi påbörjat
integrationsarbetet tillsammans med skeppsvarvet inför
pilotinstallationen på Maersks fartyg och vi väntar nu på en sista
certifiering för att kunna slutföra installationen. Det finns ett
starkt tryck på hela maritimsegmentet att sänka sitt klimatavtryck.

Sammanfattningsvis har vi tagit stora steg framåt. Trots fördröjningar
i form av utdragna tillstånds- och certifieringsprocesser har vi
fortsatt verkställa enligt vår plan. På så sätt arbetar vi mot vår
vision att genom att leverera fossilfri värmekraft bli världens
främsta klimaträddare.

Thomas Öström
VD

För fullständig rapport, se bifogad fil.

FNCA Sweden AB är utsedd till Certified Adviser för Climeon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com
Christoffer Andersson, vVD, +46 762 00 72 99,
christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2018 kl. 08:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/climeon/r/delarsrapport-for-perioden-1-januari...
http://mb.cision.com/Main/12353/2602725/898848.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.