Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Cline: Cline Scientific: Företrädesemissionen i Cline Scientific startar måndag den 11 maj

Måndag den 11 maj 2020 inleder Cline Scientific AB sin
företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga
aktieägare som för varje aktie erhåller en Uniträtt. Tre Uniträtter
krävs för att teckna en Unit som består av en ny aktie och en
teckningsoption. Teckningsoptionen som även den kommer att handlas på
Spotlight Stock Market ger rätt att i mars 2021 teckna en ny aktie
till reducerat pris. Emissionen är även öppen för andra investerare
att teckna sig i.

Cline har efter några år av försäljning av sin patenterade
nanoteknologi valt att fokusera större delen av sin verksamhet på två
projekt som är på väg in i klinisk fas och går därför från att vara
ett renodlat teknikbolag till att bli ett bioteknikbolag med egna
utvecklingsprojekt. Både cancerdiagnostikprojektet som nyligen
förvärvades och stamcellsterapiprojektet som drivs i samarbete med
forskare vid Göteborgs Universitet har kommit till faser där det är
relevant att starta den kliniska utvecklingen. Båda dessa projekt
kommer att kräva kapital. Föreliggande nyemission görs för att täcka
utgifter för:

· Patentansökningar
· Registrering som SME för kliniska prövningar
· Etiska tillstånd
· Hantering av patientmaterial (diagnostikprojektet)
· Start av regulatorisk dokumentation
· Accelererade laborativa och kliniska studier
· Samt kapital för att stärka rörelsekapitalet

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för
varje aktie har erhållit en Uniträtt, men även andra investerare
såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje (1) befintlig A-aktie erhölls en (1) Uniträtt av serie A,
och för varje befintlig B-aktie erhölls en (1) Uniträtt av serie B.
Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit i
respektive serie. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1)
teckningsoption. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,10
kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att
under perioden 2 mars - 12 mars 2021 konvertera till en (1) aktie i
respektive serie där kursen för konvertering ställs till 80 procent
av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på
Spotlight Stock Market under perioden 8 februari - 19 februari 2021.

Emissionskursen är 2,50 SEK per Unit.

Tidsplan för företrädesemissionen

· Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter var den 6 maj 2020.
· Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt var den 4 maj
2020.

· Första dag med handel i aktie exklusive Uniträtt var den 5 maj
2020.

· Teckningsperiod 11 maj - 28 maj 2020.
· Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 28 maj
2020.

· Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
· Handel med Uniträtter av serie B kommer att ske på Spotlight Stock
Market under perioden 11 maj - 26 maj 2020.

· Handel med BTU av serie B kommer att ske från och med den 11 maj
2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket
beräknas ske i slutet av juni 2020.

· Handel med teckningsoptioner av serie B kommer att ske från och
med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i
slutet av juni 2020, fram till dess de konverteras till aktier i mars
2021.

Teckning av emissionen

För befintliga aktieägare gäller att teckning sker i enlighet med de
instruktioner som sänds ut via Euroclear eller respektives mäklare.

För nya investerare kan teckning av aktier kan ske elektroniskt med
BankID via Aktieinvest FK AB: www.aktieinvest.se/cline2020

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar är publicerade
på Bolagets hemsida www.clinescientific.com, Spotlight Stock Markets
hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida
www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

Presentation av Cline Scientific AB går att se på webben via länken:
https://www.youtube.com/watch?v=jp1Qp4zNFwo

För frågor om Cline Scientific och företrädesemissionen, vänligen
kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och
stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa
områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska
forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom
diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av
stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här
erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets
unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och
processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk
fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett
resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cline/r/cline-scientific--foretradesemissione...
https://mb.cision.com/Main/12114/3107441/1244475.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.