Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Cline: Kommuniké från årsstämma

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman
den 3e Maj 2016.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Åke Holmquist,
Clas Bolander (oberoende), Helena Herlogsson (oberoende),
Ann-Christine Hvittfeldt (oberoende) samt Patrik Sundh.

Styrelseledamot Johan Bjurquist avböjde omval på grund av sin
arbetssituation.

Stämman beslutade att inga styrelsearvoden utgår för kommande år.

Revisor:

Till revisionsbolag omvaldes EY med Stefan Kylebäck som huvudansvarig
revisor.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital får med
stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 250 000
kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske
för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt
för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

"Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till
största gagn för Bolaget. Vi gläder oss åt att alla inblandade har en
samsyn om och en stor tro på en mycket ljus framtid för
ClineScientific! " - säger Patrik Sundh, VD Cline Scientific AB.

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för
forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa
"reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med
högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor
och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som
stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller
påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form
av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

För frågor vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB Telefon: 031-387 55 55

Carl Skottsbergs gata 22 B E-post: info@clinescientific.com

413 19 GÖTEBORG Hemsida: www.clinescientific.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cline/r/kommunike-fran-arsstamma,c2002747
http://mb.cision.com/Main/12114/2002747/511354.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.