Du är här

2017-10-03

Cline: Månadsbrev för september

Stamcellsterapier möjliggörs när regelverket förändras

Under de senaste åren har det regulatoriska landskapet för utveckling
av cellterapier utvecklats alltmer för att göra cellterapier, bl.a
stamcellterapier möjliga. Det finns nu särskilda vägar för läkemedel
för avancerad terapi (ATMP) att nå marknaden i flera länder, bland
annat i USA, Japan och Sydkorea. Nya lagstiftningar trädde i kraft
med start i Japan i slutet av 2014, därefter följt av Sydkorea under
2016 och nu i USA under 2017. Dessutom har nu ett EU program för
produktacceleration inom området kallat "Adaptive Pathways"
upprättats.

Under september månad blev bolaget Pluristem utvalt av Food and Drug
Administration i USA (FDA) att slutföra sin utveckling av
stamcellsterapier i ett så kallat "Fast track" i både USA och Europa.

"När Japan öppnade upp för förändrad lagstiftning inom
cellterapi-området så var det en tydlig markering för anda länder att
följa efter. Sammantaget har denna utveckling en mycket positiv
effekt på marknaden för stamcellsforskning och utveckling av
stamcellsterapier, då fler projekt och företag nu vågar satsa. Att
Pluristem nyligen fått klartecken från FDA är ett mycket starkt
tecken på att marknaden kommer att utvecklas kraftigt framöver. Dessa
händelser stärker vår tro på stamcellsmarknaden ytterligare, säger
Patrik Sundh, VD"

Kunder & Marknad

· Cline medverkade på NLS-days i Malmö med företagspresentation och
inbokade möten. I nuläget utvärderas potentiella samarbeten med
aktörer inom flera områden, bl.a cellterapi och industriella
applikationer där Clines nanogradienter kan ingå.

· Clines kund och samarbetspartner Liv Diagnostics AB har flyttat
till AstraZeneca BioVenture hub i Mölndal, där bolagets R&D nu kommer
att utföras.

· Cline omnämns i flertalet marknadsrapporter som kartlägger
världsmarknaden för guld- och silvernanopartiklar, vilket ger god
publicitet för Cline mot potentiella partners och kunder.

· Orders på kundanpassade guldnanopartiklar har erhållits under
månaden, även denna gång inom klinisk forskning. Denna
produktutveckling som kund bekostar har stor möjlighet att direkt
ingå i ordinarie sortiment.

Utveckling / R&D

· Cline har påbörjat en uppskalning av produktionen av nanopartiklar
som nu delvis är färdig. Beräkningar visar nu att detta ökar
förtjänsten väsentligt på varje såld produkt i kategorin
nanopartiklar men även minskar kostnaden för tillverkningen av
nanogradienter. Bruttomarginalen på utvalda nanopartikel-produkter
går från tidigare ca 30% till ca 90%.

Strategiska samarbeten

· Cline har fått tillgång till modernt utrustat cellodlingslabb av
hög standard. Denna typ av infrastruktur är svår att få tillgång till
och mycket kostsam att själv bygga upp, varför detta nu ses som en
stark tillgång i Cline. Syftet med att utnyttja ett cellodlingslabb
är att Cline nu kan genomföra produkttester i egen regi, utan att
endast förlita sig på kunders användning, vilket kommer att
accelerera processen radikalt. Utöver detta finns det även möjlighet
att tillhandahålla mervärdestjänster till kunder, som inte var
möjligt innan. Initialt intresse för sådana tjänster har visats från
läkemedelsbolag i Tyskland.

Ekonomi

· I ett led att stärka Clines finansiella styrka har avtal med
Excedea Sweden AB slutits. Excedea har i uppdrag att undersöka
möjligheter till attraktiv EU-finansiering och genomföra strategiska
ansökningar till olika instanser. Den initiala planen är att i två
steg söka medel från EU under paraplyet Horizon2020 för utvalda
projektsatsningar. Initialt utfall för första steget väntas vid
årsskiftet, och andra steget under 2018. Vid lyckade ansökningar
skall dessa medel användas till större satsningar.

Övriga aktiviteter

Under månaden höll Cline under två dagar utbildningsseminarier
tillsammans med sin styrelse. Mycket fokus låg på produktion för att
arbeta med strategier för produktionsoptimering. Cline besöktes även
av kunder som berättade om sin forskning och hur Clines produkter
hjälper dom att göra nya genombrott i sitt arbete.

Cline Scientific AB

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19 GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55
E-post: info@clinescientific.com
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för
forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa
"reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med
högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor
och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som
stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller
påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form
av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cline/r/manadsbrev-for-september,c2359491
http://mb.cision.com/Main/12114/2359491/731086.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.