Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Cloetta AB: Tillförordnad VD och Koncernchef Danko Maras kommentarer till resultatet för det tredje kvartalet 2016

Fortsatt förbättrat rörelseresultat

Cloettas rörelseresultat (EBIT) förbättrades till 216 Mkr (212) under
kvartalet och rörelsemarginalen förbättrades till 14,9 procent
(14,5). Periodens resultat uppgick till 108 Mkr (130). Försäljningen
minskade något.

Rörelseresultatet, justerat för poster av engångskaraktär,
förbättrades och uppgick under kvartalet till 224 Mkr (194).
Rörelsemarginalen, justerat för poster av engångskaraktär,
förbättrades till 15,5 procent (13,3). På rullande tolvmånaders basis
uppgår rörelsemarginalen, justerat för poster av engångskaraktär, nu
till 13,0 procent.

Det förbättrade rörelseresultatet, justerat för poster av
engångskaraktär, beror på ökad effektivitetet i produktionskedjan
samt god kostnadskontroll. Den successiva förbättringen som Cloetta
uppvisat de senaste kvartalen fortsätter därmed. Resultatet före
skatt har påverkats av planerade finansiella engångskostnader till
följd av refinansieringen och återlösandet av obligationen. Detta
kommer redan under kommande kvartal att bidra till lägre
räntekostnader för Cloetta.

Minskad nettoskuld/EBITDA

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116 Mkr (174)
under kvartalet. Förändringen beror bland annat på engångskostnader
för refinansiering. Nettoskuld/EBITDA förbättrades och uppgick till
2,76 ggr (3,39).

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden var oförändrad eller utvecklades överlag svagt
positivt i Sverige, Finland, Nederländerna och Italien. I Danmark och
Norge var marknadsutvecklingen svagt negativ under kvartalet.

Försäljningsutvecklingen

Cloettas försäljning minskade med 0,8 procent under kvartalet varav
organisk tillväxt var -0,7 procent och valuta -0,1 procent. Den
minskade försäljningen beror främst på en svag försäljningsutveckling
i Nederländerna och England.

Cloettas försäljning ökade i Sverige, Finland, Italien, Norge och på
exportmarknaderna. I Nederländerna, England, Tyskland och Danmark
samt inom kontraktstillverkningen minskade försäljningen.

Den positiva försäljningsutvecklingen i Sverige och Finland drevs
främst av lösviktsgodis. I Italien ökade försäljningen för första
gången sedan 2013 beroende på en stabiliserad marknadsutveckling, men
marknaden är dock alltjämt relativt svag. I Norge ökade försäljningen
främst inom sockerkonfektyr.

Den rapporterade minskade försäljningen i England beror delvis på ett
kraftigt försvagat brittiskt pund och i Nederländerna beror det
huvudsakligen på minskad försäljning av specialprodukter till
lågprishandeln.

Ökade sockerpriser

Priset på socker har ökat det senaste året och i linje med vår
prisstrategi måste vi därför höja priserna gentemot kunderna. Priset
på hasselnötter har minskat vilket har lett till att Cloetta har
gjort vissa prisjusteringar på säsongsprodukterna i Italien.
Kakaopriserna har ökat något under året och priserna är alltjämt
höga.

Refinansiering och inlöst obligation

Under kvartalet har Cloetta ingått ett nytt låneavtal med en grupp av
fyra banker till ett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr. De nya
lånen har under kvartalet använts för att refinansiera banklån och
för att återlösa obligationen som ställdes ut i september 2013.
Låneavtalet, tillsammans med återlösandet av obligationen, förväntas,
exklusive de engångskostnader om ca 49 Mkr som vi redovisar i det
tredje kvartalet, reducera koncernens räntenetto med ungefär 140 Mkr
över en femårsperiod, varav 50 Mkr år 2017. De lägre räntekostnaderna
kommer ytterligare förbättra Cloettas kassaflöde.

Lönsamheten utvecklas i rätt riktning

Mitt fokus under kvartalet har varit att säkerställa en smidig
överlämning från David Nuutinen som lämnade Cloetta som VD under
kvartalet samtidigt som vi säkerställer en fortsatt
lönsamhetsförbättring. Jag är därför nöjd med att lönsamheten i
Cloetta fortsätter att förbättras, särskilt mot bakgrund av
försäljningsutvecklingen i kvartalet.

Cloettas skuldsättningsgrad har fortsatt att förbättras och vi närmar
oss nu vårt finansiella mål om nettoskuld/EBITDA om 2,5 ggr.

Även om vi under året sett en stabilisering av marknaden i Italien har
lönsamheten inte förbättrats. Därför följer och utvärderar vi noga
utvecklingen av den italienska verksamheten.

Det är alltid vår ambition att sträva efter organisk
försäljningstillväxt varje år. Fokus under det kommande kvartalet är
därför att säkerställa att vi driver den viktiga
säsongsförsäljningen, framförallt i Italien men även i Sverige.
Lönsam tillväxt är därmed alltjämt vårt primära fokus.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl.
08.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i
fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på
marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco,
Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 13 fabriker i
sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer
information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/tillforordnad-vd-och-koncernchef-...
http://mb.cision.com/Main/1169/2109570/580726.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.