Du är här

2012-08-24

Cloetta: Ser tecken på ytterligare ökade råvarukostnader - VD

(SIX) Konfektyrbolaget Cloetta har under andra kvartalet haft
huvudfokus på integrationsarbetet samt arbetet med
fabriksomstruktureringar. Samtidigt har fortsatt höga
råvaurpriser påverkat resultatet negativt eftersom genomförda
prishöjningar ännu inte fått fullt genomslag. Det framgår av
delårsrapporten.

Integrationsarbetet löper enligt plan och bolaget
kommer att kunna realisera de kostnadssynergier som tidigare
kommunicerats om 110 miljoner kronor under 2013.

Under kvartalet fattades också beslut om att stänga
fabrikerna i Aura, Alingsås och Gävle samt att effektivisera
lagerverksamheten i Skandinavien. Arbetet går enligt plan och
bolaget kommer att kunna realisera besparingar på 100 miljoner
kronor mot slutet av 2014.

Den underliggande nettoomsättningen minskade med
3,0 procent, men Cloetta bedömer att bolaget i allt väsentligt
behållit eller ökat sina marknadsandelarna inom flera av
segmenten på bolagets marknader.

Cloettas prisstrategi ligger fast, bruttoprisökningar har
eller håller på att implementeras på alla marknader för att
balansera ökade råvarukostnader och därmed lägga grunden för
långsiktig lönsamhet. Prishöjningarna har dock i det korta
perspektivet ännu inte fått fullt genomslag på grund av ökade
kampanjaktiviteter på en relativt stillastående marknad, vilket
påverkat nettopriset.

"Råvarukostnaderna var fortsatt höga under kvartalet där
framförallt det höga sockerpriset påverkade oss. Vi ser för
närvarande inga lättnader i utvecklingen för våra
råvarukostnader, (med undantag för kakaopriset, som dock har en
begränsad påverkan på koncernens resultat), utan snarare vissa
tecken på att råvarukostnaderna kan öka ytterligare", säger
Cloettas vd Bengt Baron i en kommentar.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.