Du är här

2017-08-24

CLS: Clinical Laserthermia AB (publ) kompletterar informationen i bolagets delårsrapport januari-juni 2017

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), kompletterar den
information som offentliggjordes idag i bolagets delårsrapport
januari-juni 2017.

Bolagets kostnader
Bolagets kostnader under perioden har ökat jämfört med motsvarande
period föregående år. Ökningen beror främst på:

· förskottsbetalning av beställda lasersystem och engångsmaterial,
avsedda för försäljning

· ökade resekostnader som en följd av bolagets marknadssatsning i
USA

· emissionskostnader för den kapitalanskaffning som CLS genomförde
under första kvartalet

· ökade personalkostnader genom etablering av CLS GmbH, tyska
dotterbolag, med två anställda

Kostnader av engångskaraktär är del av kostnader för bolagets
nyemission, ca 400 000 SEK.

Därtill påverkas CLS likviditet av kostnader för drift av
dotterbolagen i Tyskland och USA.

Kassaflödesanalys - koncernen
Avseende kassaflödesanalysen för den löpande verksamheten: Bolaget har
valt att redovisa projektintäkterna från projektet Horizon2020 som
Inbetalningar från kunder. Det belopp för projektet som inkom i
augusti 2016, har återförts månad för månad för att motsvara den
faktiska kostnaden under projekttiden. Det innebär i sin tur att
motsvarande belopp har påverkat posten Utbetalningar till
leverantörer och anställda i motsvarande grad.

Likviditet
CLS bedömer att bolaget senast under fjärde kvartalet kommer att
erhålla cirka 7-9 MSEK av den projektfinansiering om totalt cirka 20
MSEK som beviljades inom ramen för Horizon2020 i mars 2016.
Tillsammans med intäkter från försäljning, primärt i USA, under
kvartal tre och fyra 2017, bedömer bolaget att man kommer att ha ett
positivt kassaflöde vid årets slut. För att säkerställa bolagets
likviditet och minimera risker, så som förseningar i utbetalning från
Horizon2020 eller ledtider för leverans och fakturering, har bolaget
säkerställt möjlighet till kortfristiga lån.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia
Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
augusti 2017, kl 17:15

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen
Corporate Finance. Mer information på företagets webbplats:
www.clinicallaser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cls/r/clinical-laserthermia-ab--publ--komplett...
http://mb.cision.com/Main/11591/2333159/713664.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.