Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ), Delårsrapport januari - juni 2017

Sammanfattning av halvårsrapport (avser moderbolaget)

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 329 196 SEK
(-13 696 695).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,58).
· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 82 % (90).
Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 099 258 SEK
(-5 824 258).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,25).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 180 491
aktier (varav 600 000 icke-noterade A-aktier) per 2017-06-30.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
· "CLS" och "Bolaget": Clinical Laserthermia Systems AB.
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

· CLS presenterar imILT-metoden vid Porto Precision Oncology
Meeting.

· CLS produkter för MR-bildstyrd laserablation utvärderas vid
University of Texas Medical Branch i USA.

· Första patienten behandlas i CLS studie avseende
bukspottkörtelcancer vid Portuguese Oncology Institute of Porto.

· CLS får första beställningen på diffusorfiber, för MR-bildstyrd
laserablation, från ledande sjukhus i USA.

· CLS inför konstruktionsförbättringar i Bolagets laserapplikator av
diffusortyp.

· CLS lanserar nyutvecklad teknik, en så kallad "active introducer",
för enklare handhavande och styrning av TRANBERG®-systemet vid
behandling.

· CLS håller årsstämma den 27 juni 2017.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I augusti publicerades en artikel i Journal for Clinical Studies
avseende status i CLS pågående kliniska studier, läs artikeln här
(https://issuu.com/mark123/docs/jcs_july_8/30).

· I augusti meddelades även att den uppdaterade versionen av CLS
egenutvecklade TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp
är levererasklar.

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Verksamhetsårets andra kvartal inledde vi med att meddela att CLS
bjudits in för att presentera imILT®-metoden vid 2nd Porto Precision
Oncology Meeting den 19 maj i Portugal. På detta möte diskuterades
nya behandlingsmetoder för bukspottkörtelcancer och det var ett
utmärkt sammanhang för oss att presentera imILT® och vår poster, som
beskriver just behandling av metastaserad bukspotsskörtelcancer,
inför ett auditorium bestående av såväl läkare som forskare inom
immunoonkologi.

Bukspottskörtelcancer är ett intressant område för CLS och två av de
tre studier som vi bedriver under Horizon2020 avser just om denna
cancertyp. I maj kunde vi meddela att den första patienten i en av
dessa studier, den avseende avancerad bukspottskörtelcancer vid
Portuguese Oncology Institute of Porto i Portugal, hade genomfört
första behandlingen av patient. Behandlingen avlöpte väl och
patienten kommer nu att följas upp enligt protokollet. Samtliga tre
studier inom Horizon2020-projektet är därmed igång och samarbetet
mellan oss och klinikerna i Nottingham, Marseille och Porto fungerar
mycket bra. Rekryteringstakten i Nottingham är inte så hög som vi
skulle önska och vi arbetar med att hitta vägar att förbättra detta
bland annat genom att göra förändringar i protokollet, som styr vilka
patienter som kan behandlas. Intresset från sjukhuset i Nottingham är
oförändrat positivt.

I maj meddelade vi vidare att MR-styrd laserablationsbehandling av tre
patienter, med tidig tumörsjukdom i prostata, genomförts vid The
Department of Radiology vid University of Texas Medical Branch
(UTMB). CLS sälj- och marknadschef, Dan Mogren var på plats vid
behandlingarna och var på det hela nöjd med hur produkterna
fungerade, men såg också att vissa förbättringar skulle kunna öka
robustheten och därmed förenkla handhavandet. Detta skulle i sin tur
kunna förkorta behandlingstiden. Samarbetet med Dr. Eric Walser och
hans erfarna team på UTMB ger oss mycket bra återkoppling när det
gäller hur våra produkter fungerar ute på klinik. Det var bland annat
denna återkoppling som gjorde att CLS i mitten av juni beslutade att
införa förbättringar i våra egenutvecklade icke-kylda
laserapplikatorer av diffusortyp. Vi har en efterfrågad produkt och
de åtgärder vi genomfört har skett i samråd med de kliniker CLS
samarbetar med i USA. och stärker vår position på marknaden. Leverans
av uppdaterade produkter kommer att ske under tredje kvartalet,
vilket är senare än planerat, och därför påverkas CLS tidigare
kommunicerade målsättning för 2017.

I början av juni kunde vi meddela att CLS har mottagit sin första
order på den egenutvecklade TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av
diffusortyp för MR-bildstyrd laserablation, det vill säga produkten
som är föremål för uppdatering. Ordern kommer ifrån det ledande
sjukhus i USA, som tidigare i år köpte TRANBERG®|Mobile Laser Unit.
Efter periodens slut, i augusti, kunde vi berätta att
produktuppdateringen genomförts och den nya versionen av fibern är
klar att levereras. Laserenheten är redan levererad och båda
beställningarna kommer att faktureras under tredje kvartalet enligt
tidigare önskemål från kunden. Även om intäkten från dessa inledande
beställningar inte är så stor är signalvärdet desto större. Vi
påbörjar ett samarbete med en ledande klinik på USA-marknaden och
bygger på så sätt trovärdighet för våra produkter. Under våren har vi
haft tydligt fokus på USA och genomfört en rad olika
marknadsaktiviteter. Det är glädjande att se att det börjar visa
resultat.

Tillverkningen av CLS Laser Applicator av diffusortyp sker vid CLS
GmbH i Tyskland, i samma process som tidigare. Planen är att flytta
över tillverkningen i den nya industriella processen, som tas fram av
Advanced Fiber Tools, under inledningen av nästa år. Anledningen till
denna planering är att säkerställa att vi kan möta den efterfrågan
som vi ser under innevarande år, primärt på USA-marknaden, och
leverera produkter utan fördröjning. Genom en kontrollerad övergång i
början av nästa år, men viss överlappning, minimeras riskerna för
förseningar.

Vi fortsätter följa vår tidigare kommunicerade marknadsstrategi, som
innebär att vi bearbetar potentiella kunder i USA och i Europa,
utifrån på de godkännanden vi har har för våra produkter. Fokus
ligger på att skapa försäljning för användande av CLS produkter inom
såväl MR-styrd laserablation som imILT®. Parallellt arbetar vi vidare
med våra kliniska studier i Europa, för att samla in ytterligare data
och erfarenhet kring handhavande av produkterna och imILT®. Efter
perioden slut publicerades en artikel i Journal for Clinical Studies
(vol 9, issue 4) som beskriver CLS pågående kliniska studier.
Artikeln är ytterligare ett bra stöd i vårt försäljningsarbete.

Slutligen vill jag nämna att vi den 27 juni lanserade nyutvecklad
teknik i form av en "active introducer", en nål med integrerad
temperaturmätare, som används för att föra in laserfibern i
cancertumören. Som tidigare meddelats har vi lämnat in en ansökan
avseende europeiskt patent för den nya teknik som bolaget utvecklat.
Genom den nya tekniken förenklas handhavande och styrning av
TRANBERG®-systemet under behandling. Den teknik som patentansökan
avser har nu genomgått alla verifieringar och
produktionsförberedelser som krävs för användning i CLS CE-märkta
behandlingsystem. Det innebär att den nya produkten nu kan börja
användas kliniskt. Vi kommer fortfarande att ha kvar den separata
temperaturproben i vårt produktsortiment och praktiskt betyder det
att behandlande läkare kan välja det instrument som passar bäst vid
varje behandlingstillfälle.

Den 27 juni hölls även bolagets årsstämma. Ett trettiotal aktieägare
hade tagit sig till Medicon Village för att delta och det var
glädjande att möta det intresse som visades. De presentationer som
hölls i samband med stämman finns på vår hemsida under Nyheter &
Media/Video.

Lars-Erik Eriksson

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen
Corporate Finance. Mer information på företagets webbplats:
www.clinicallaser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cls/r/clinical-laserthermia-systems-ab--publ--...
http://mb.cision.com/Main/11591/2332292/713129.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.