Du är här

2017-09-28

CLS: CLS genomför riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i bolaget

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har, i
enlighet med beslut vid årsstämman den 27 juni 2017, genomfört en
riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i bolaget av 51 943
nya aktier av serie B om sammanlagt 556 829 SEK.

Bakgrunden, och skälet för den riktade emissionen, är att CLS styrelse
under 2015 införde ett incitamentsprogram till anställda i Bolaget
som innebär att nyckelpersoner i Bolaget gavs rätt till rörlig
ersättning om vissa särskilda målsättningar för Bolaget uppfylldes. I
enlighet med villkoren i incitamentsprogrammet kan hela
ersättningsbeloppet investeras i nya B-aktier i Bolaget samt ska viss
del, minst 50%, av den rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier
i Bolaget.

Emissionskursen fastställdes till 10,72 kronor per aktie, vilket är
den genomsnittliga volymviktade börskursen för Bolagets B-aktie under
perioden från och med den 8 maj 2017 till och med den 19 maj 2017 och
de nya aktierna skulle tecknas senast den 31 juli 2017.

Aktiekapital och antal aktier efter genomförda emissioner
Den 15 september 2017 kommunicerades en riktad emission som för
närvarande är under registrering.

Denna nyemission medför att antalet aktier i CLS ökar med högst 1 470
588 aktier från 27 180 491 aktier till totalt 28 651 079 aktier,
varav 600 000 icke listade A-aktier, och aktiekapitalet ökar med
högst 136 029,39 SEK från 2 514 195,42 SEK till 2 650 224,81 SEK.

I den nyemission som riktas till nyckelpersoner i bolaget har 51 943
aktier tecknats. Det innebär att efter genomförd nyemission uppgår
Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 28 651 079 aktier
till 28 703 022 aktier, varav 600 000 icke listade A-aktier. Emission
ökar aktiekapitalet med 4 804,73 SEK, från 2 650 224,81 SEK till 2
655 029,54 SEK.

Följande nyckelpersoner i bolaget har tecknat aktier

+-------------------+------------+------------+
|Namn |Antal aktier|Likvid (SEK)|
+-------------------+------------+------------+
|Jakob Axelsson |6 882 |73 775 |
+-------------------+------------+------------+
|Stephan Dymling |13 211 |141 622 |
+-------------------+------------+------------+
|Lars-Erik Eriksson |6 604 |70 795 |
+-------------------+------------+------------+
|Ingmar Malm |5 337 |57 213 |
+-------------------+------------+------------+
|Dan Mogren |4 811 |51 574 |
+-------------------+------------+------------+
|Cristina Pantaleone|5 009 |53 696 |
+-------------------+------------+------------+
|Gunilla Savring |7 332 |78 599 |
+-------------------+------------+------------+
|Stefan Åström |2 757 |29 555 |
+-------------------+------------+------------+
|Summa: |51 943 |556 829 |
+-------------------+------------+------------+

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut i den riktade
nyemissionen.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia
Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
september 2017 kl 14:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen
Corporate Finance. Mer information på företagets webbplats:
www.clinicallaser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cls/r/cls-genomfor-riktad-nyemission-av-aktier...
http://mb.cision.com/Main/11591/2356349/728983.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.