Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

CLX Communications AB (publ): CLX Communications kommunicerar nya finansiella mål

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

- meddelar att styrelsen för CLX Communications AB (publ) har beslutat att
definiera nya finansiella mål för verksamheten.

De finansiella målen skall vara:

* Tillväxt i justerad EBITDA per aktie skall vara 20 procent per år, med
utgångspunkt från helåret 2016.
* CLX målsättning är att nettoskuldsättningen över tid skall understiga två
gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader).
* Utdelningspolicy - styrelsen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom
förvärv under de närmaste åren och föreslår därför att bolagens vinstmedel
främst skall återinvesteras.

Tidigare finansiella mål var:

* CLX målsättning är att uppnå en organisk intäkttillväxt om minst 20 procent
per år på medellång till lång sikt.
* CLX målsättning är en EBIT-marginal på omkring 10 procent.
* CLX kapitalstruktur skall möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet
och möjliggöra förvärv. CLX målsättning är en högsta nettoskuldsättning
uppgående till 2 gånger EBITDA för de senaste 12 månaderna.
* CLX målsättning är att dela ut minst 30 procent av nettovinsten. Dock
kommer CLX finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och
framtidsutsikter att beaktas.

För ytterligare information vänligen kontakta

Odd Bolin
Chief Financial Officer
CLX Communications AB (publ)
Mobiltelefon +46 70 428 3173
E-mail odd.bolin@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX
mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert
och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna
enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk
kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS),
röst-tjänster och mobila konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan
företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i
Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX.

Besök oss gärna på:www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar",
"förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända
risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga
att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter
och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att
avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges
i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen,
uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller
enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det
meddelas.

Denna information är sådan information som CLX är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017
kl. 07:30
170519 CLX definerar nya finansiella ma?l_SWE_FINAL
http://hugin.info/173289/R/2106149/799494.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.