Du är här

2018-07-20

CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - juni 2018

Januari - juni 2018 * Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 1 856,0 MSEK (1 367,4).
Organisk tillväxt i lokal valuta var 17 procent.
* Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 133,5
MSEK (120,1).
* Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande
poster1(justerad EBITDA) uppgick till 162,3 MSEK (154,9), motsvarande 3,05
SEK (3,08) per aktie.
* Operationella valutakursdifferenser påverkade periodens rörelseresultat med
0,6 MSEK (3,0).
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 60,1 MSEK (59,3).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,3 MSEK (32,2).
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,63).

Andra kvartalet april - juni 2018 * Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 997,4 MSEK (745,2). Organisk
tillväxt i lokal valuta var 18 procent.
* Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 80,3
MSEK (49,3).
* Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande
poster1(justerad EBITDA) uppgick till 97,4 MSEK (74,0), motsvarande 1,84
SEK (1,45) per aktie.
* Operationella valutakursdifferenser påverkade periodens rörelseresultat med
2,6 MSEK (3,9).
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 39,8 MSEK (18,3).
* Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (-1,2).
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (-0,03).

Viktiga händelser under kvartalet * Den 4 april förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i Vehicle Agency LLC
baserat i Seattle, USA. Bolaget är specialiserat på teknik och lösningar
inom personaliserad meddelandebaserad video och innehållsrika
mediakommunikationslösningar. Den initiala köpeskillingen uppgick till 8
MUSD på kassa- och skuldfri basis. Därutöver har en tilläggsköpeskilling om
4 MUSD betalats ut under juli månad. Förvärvet har finansierats med egen
kassa. Ytterligare tilläggsköpeskillingar om maximalt 18 MUSD kan komma att
betalas ut.
* Den 19 april utsågs Oscar Werner till VD och koncernchef för CLX
Communications AB. Oscar Werner tillträder befattningen den 1 september
2018. Johan Hedberg kommer att ta en ny roll som ansvarig för
affärsutveckling, med fokus på Nordamerika.
* Årsstämman den 18 maj beslutade att införa ett långsiktigt
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom
CLX, genom en emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med en löptid
om 3/4/5 år. Vid fullt utnyttjande blir utspädningen cirka 2,8 procent.

1) Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 3.

Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webbRapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.00 den 20 juli.
För att delta i presentationen via telefon vänligen ring något av följande
nummer och ange kod 7484782:

SE: +46 (0) 8 5065 3942
UK: +44 (0) 33 0336 9411
US: +1 323 794 2094

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig
här:https://edge.media-server.com/m6/p/um75oogj.

Kommande rapporttillfällen Delårsrapport, januari - september 2018
6 november 2018

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX
mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert
och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna
enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk
kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS),
rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan
företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i
Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare drygt 20 länder. CLX
Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: CLX

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som CLX Communications
AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella
skillnader
mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska
versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

2018_Q2_Delårsrapport_SVE
http://hugin.info/173289/R/2206348/857521.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.